Citeringssökning och tidskriftsrankning

Vi hjälper dig gärna med citeringssökning och tidskriftsrankning. Under seminariet med tillhörande workshop fokuserar vi på hur man genom citeringssökning hittar information i citeringsdatabaserna Web of Science och Scopus som båda innehåller information om exempelvis citerade artiklar och författarindex. I Web of Science hittar du Journal Impact Factor (JIF) medan Scopus istället använder sig av andra bibliometriska verktyg, så som CiteCore, SJR och SNIP.  Seminariet fokuserar bland annat på: 

  • Ditt eget forskningsområde och citeringsfrekvens (framåt och bakåt i tiden).
  • Identifiera potentiella samarbetsmöjligheter och effekter av deras forskning.
  • Identifiera tidskrifter som är mest citerade inom ditt forskningsområde.
  • Mått och index för forskningsräckvidd och produktivitet.

Anmälan

Citeringssökning och tidskriftsrankning / Citation searching and Impact factors - seminarium och workshop

Anmäl ditt intresse för kursen via mail.

Läs om bibliometri och kvantitativa studier av vetenskaplig litteratur på vår sida om bibliometri

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2020-10-23