Hoppa till huvudinnehåll

Referenshantering

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. På så sätt visar du för läsaren vilken forskning du använder dig av utöver ditt eget forskningsmaterial. Det syns också vad som är dina egna tankar samtidigt som du tydligt visar att ditt arbete inte plagierar andra forskares texter.

Genom att referera till andra vetenskapliga arbeten ger du trovärdighet till dina egna idéer. Referenserna underlättar också för läsaren att kontrollera ditt arbete eller fördjupa sig i ämnet som du skriver om.

Referensstilar

Det finns flera olika stilar för hur man refererar, citerar och skapar litteraturlistor. De vanligaste är Harvard och Oxford. Harvard är inte en enhetlig stil utan det finns flera snarlika varianter med små skillnader. I denna stil tar man med delar av referensen i parentes direkt i texten. Harvard kan delas upp i Författare-År-stilen och Författare-titel-stilen. Referenserna samlas sedan i en litteraturlista i slutet av artikeln i en tidskrift eller i slutet av boken.

En av Harvardstilarna, APA, har utformats av American Psychological Association och är en Författare-År-stil, skiljer sig dock från de andra genom att vara mycket strikt till sin utformning. 

I Oxfordstilen används siffror i den löpande texten som i sin tur hänvisar till en fotnot. Även här kan formateringen skilja sig åt från tidskrift till tidskrift. Fotnoterna samlas sedan i slutet på sidan, i slutet av kapitlet eller i slutet av boken.

Samlad guide till olika referensstilar på Linköpings universitetsbiblioteks webbplats

Referenshanteringsprogram

Ett referenshanteringsprogram hjälper dig att organisera dina referenser genom att infoga dem i din vetenskapliga text och skapa en litteraturförteckning samtidigt som du skriver. 

Det finns flera referenshanteringsprogram att välja mellan. Lunds universitet erbjuder dig programmet EndNote som campuslicens. Det finns tillgängligt via Software Center men finns också i en webbversion som nås via Databases A-Z.

Det finns en onlinekurs i EndNote på svenska som steg för steg går igenom de viktigaste funktionerna. I guiden får du också ytterligare information om några vanliga referenssystem.

Vi erbjuder dig och din forskargrupp grundläggande utbildning i EndNote i seminarieform. Kontakta oss gärna för att boka en tid! 

Onlinekurs i EndNote i Canvas

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2022-04-08