Publicera/Open access

Det finns många anledningar att välja att göra dina publikationer open access, det vill säga fritt tillgängliga för alla. Open access kan till exempel öka användningen av publikationer men forskningsfinansiärer kan också ställa krav på open access.

Open Access kan uppnås genom publicering i en OA-tidskrift, men också genom så kallad parallellpublicering. Parallellpublicering innebär att du publicerar som vanligt men i efterhand gör någon version av artikeln fritt tillgänglig på nätet. Ett sätt kan vara att lägga in en fulltextversion av artikeln i LUCRIS. 

Du kan också publicera din artikel genom hybrid open access vilket innebär att du betalar en traditionell tidskrift för att göra din artikel fritt tillgänglig. 

Hjälp vid parallellpublicering 

Olika tidskrifter har olika policy för vad som krävs för att man ska få parallellpublicera publikationen och det är alltid bra att undersöka vad som gäller för den enskilda tidskriften. En sida med omfattande information om vad olika förlag har för generella policys är Sherpa Romeo. 

Observera att det kan finnas embargo på tidskrifter. Det betyder att en tidskrift inte tillåter parallellpublicering innan en viss tid har passerat. Du kan då i LUCRIS göra en inställning så att din artikel blir fritt tillgänglig först efter ett visst datum.

Stöd till publiceringsavgifter

Lunds universitet ger stöd till avgifter vid publicering i open access-tidskrifter.

Läs om hur man ansöker om stöd till avgifter vid publicering på Universitetsbibliotekets webbplats

Förlagsavtal för hybrid open access

Lunds universitet har avtal med olika förlag som innebär att forskare och doktorander affilierade till universitetet har rätt till subventionerad eller fri publicering i OA- och hybridtidskrifter.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08