ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt, öppet register med identifierare för författare av vetenskapliga publikationer. Ett ORCID-id består av en unik 16-siffrig kod och säkerställer att dina publikationer räknas som dina och inte någon annans med samma eller liknande namn som du. Ditt ORCID-id kan kopplas till din profil, och därmed dina publikationer, i LUCRIS. En funktion i LUCRIS gör det möjligt att exportera dina publikationer till ditt ORCID-konto. 

För att koppla ditt ORCID-id till LUCRIS måste du först knyta det till din LUCAT-post. Det gör du via webbtjänsten Passport.

Koppla ditt ORCID-id till LUCRIS via Passport 

På Medarbetarwebben hittar du en utförlig manual för ORCID

Om du saknar ORCID-id kan du enkelt registrera dig på ORCID:s webbplats 

 

Forskare tittar i mikroskop. Foto.

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08