Mot slutet av projektet

När projektet går mot sitt slut behöver du ta ställning i några viktiga frågor. Du behöver bestämma vad som ska hända med din data framöver och på vilket sätt. Undersök även om det finns specifika krav från till exempel finansiärer om hur data skall tillgängliggöras eller arkiveras.

Arkivering

Enligt svensk lag måste forskningsdata arkiveras.

Läs mer om arkivering av forskningsdata på Medarbetarwebben

Tillgänglighet, återanvändning och delning

Om tänker göra din data tillgänglig finns det flera olika sätt att göra detta på.  Om din data innehåller personuppgifter måste den avidentifieras innan den görs tillgänglig.

Publicera och dela dina data

Öppna forskningsdata kan sökas, beroende på var det laddats upp, i ett datarepositorium, i speciella datatidskrifter eller som supplement till en tidskriftsartikel. 

Du kan dela din data på Svensk nationell datatjänst (SND)

En plattform för öppen data inom alla ämnesområden hittar du hos Zenodo 

Även Figshare är ett exempel på plattform för öppen data

Du kan hitta ytterligare delningstjänster på Re3data:s webbplats

Mer information om att söka och dela data finns på hemsidan för Biblioteken vid Lunds universitet

Licenser

Använd gärna standardiserade licenser, till exempel CC-licenser, för att tydliggöra hur dina data får användas.

Läs mer om licenser hos Creative Commons

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08