Inför projektstart

Spara tid och gör forskningsprocessen smidigare genom att planera din datahantering väl under projektets gång.

Krav från finansiärer

Allt fler finansiärer, både nationellt och internationellt, vill att forskare som tilldelas medel skriver en datahanteringsplan för sitt forskningsprojekt. I många fall utgår finansiärernas mallar för datahanteringsplaner från de så kallade FAIR-principerna. FAIR ska fungera som ett hjälp och stöd i projektets datahantering.

På Vetenskapsrådets webbplats kan du läsa mer om kriterierna för FAIR

Mer om FAIR-principerna kan du läsa på webbplatsen för GO FAIR Initiative

Skapa Datahanteringsplaner (DMP) i DMPRoadmap

En datahanteringsplan för ett forskningsprojekt ökar förutsättningarna för korrekt hantering och kvalitetssäkring av forskningsmaterialet. En datahanteringsplan beskriver hur data under forskningsprocessen samlas in, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggörs, samt hur bevarande och arkivering av data säkerställs efter avslutat projekt. Planen bör upprättas redan i början av forskningsprojektet och kontinuerligt uppdateras under arbetets gång.

I februari 2020 lanserades LU:s nya system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap. Systemet stöttar forskare som får eller redan har fått projektmedel från främst Vetenskapsrådet, eller där finansiärer ställer krav på att lärosätena tar ansvar för att en datahanteringsplan upprättas.

Mer om hur du skapar en datahanteringsplan i DMPRoadmap kan du läsa på Medarbetarwebben

Etikprövning

Planerar du att bedriva forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Om du skall samla in data som innehåller känsliga personuppgifter så måste du eventuellt ansöka om etiskt tillstånd. Sedan 2004 är det förbjudet att påbörja viss forskning om den inte först godkänts av Etikprövningsmyndigheten.

Läs mer om etikprövning på Medarbetarwebben

Kostnader

Kostnader för ett projekt bör beräknas och tas med i budgeten. Det går ofta att ansöka om pengar för att täcka kostnader under projektet, men tänk på att redogöra för eventuella kostnader redan när du skriver din ansökan. Kostnader kan till exempel vara:

  • Tid för själva hanteringen (för att t.ex. beskriva, organisera, tvätta och avidentifiera data)
  • Programvara (kostnader för köp eller licenser/år, startkostnader)
  • Personal för själva hanteringen (data manager för projektet, forskningsingenjör för programmering)
  • Säker förvaring av data (serverplats, säkerhetsskåp)
  • Etikprövning

Läs mer om kostnader för forskningsdatahantering hos UK Data Service, där du hittar en checklista för att beräkna kostnader för forskningsdata

Återanvända data

Tänk på att om du vill återanvända data ska den citeras. Uppge bland annat upphovsrättsinnehavare, var datan är lagrad och eventuell version med hänvisning till en DOI eller annan beständig identifikator.

Sidansvarig: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08