Forskningsdatahantering

Forskningsdata är uppgifter som samlats in eller skapats för att tjäna som underlag till analyser och validering av forskningsresultat. Datan kan bestå av analog eller digital information, så som laborationsrapporter eller mjukvara.

Här får du information om vad du behöver tänka på när det gäller forskningsdata som skapas och behöver hanteras under olika delar av ett projekt.

 

Hantering av forskningsdata inför projektstart 

Läs om DMP, mjukvara, kostnader, känsliga data och avtal

Hantering av forskningsdata under projektet 

Läs om struktur, filformat, metadata, säker förvaring och organisering

Hantering av forskningsdata mot slutet av projektet 

Läs om tillgänglighet, återanvändning/delning och arkivering

Page Manager: webbredaktion@lth.lu.se | 2022-04-08