Hoppa till huvudinnehåll

Copyright

Som lärare och forskare kan du komma i kontakt med olika upphovsrättsfrågor, till exempel:

  • När får jag lov att använda andras upphovsrättsskyddade material, exempelvis ljud eller bilder?
  • Hur skyddas jag av upphovsrätten?
  • Hur licensierar jag mitt eget material så att andra kan använda och distribuera det digitalt utan att min upphovsrätt till verket kränks?  

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten skyddas av grundlagen genom Regeringsformen 2 kap. och regleras i Lagen om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Lagen ger ett antal rättigheter för upphovsmannen och reglerar därmed när och hur det är tillåtet att använda upphovsmannens verk. Användaren måste uppfylla ett antal skyldigheter för att använda ett verk, men grundregeln är att hen behöver upphovsmannens tillåtelse för att nyttja verket. Upphovsmannen är alltid en fysisk person.

Det som skyddas är det litterära och konstnärliga skapandet, alltså det kreativa uttrycket i verket. Upphovsrättslagen skyddar aldrig motiv, fakta eller idéer.

Upphovsrätten uppstår automatiskt om:

  • Verket är nytt, vilket innebär att det skiljer sig från tidigare verk
  • Verket inte är alltför enkelt
  • Verket uppnår så kallad verkshöjd.

Verkshöjd är ett mått på ett verks originalitet. Verket skall ha en sådant unikt uttryck så att två personer, oberoende av varandra, rimligen inte skulle kunna skapa likadana verk.

Upphovsrätten varar 70 år efter upphovsmannens död. Om verket är anonymt varar upphovsrätten 70 år efter det att verket offentliggjordes.

På Skrivguiden.se finns information om upphovsrätt och olika typer av verk

Upphovsrätten och internet

Med internet har det blivit lättare att sprida andras upphovsrättsskyddade verk. För att göra det lättare för användaren att nyttja och sprida upphovsrättsskyddat material har det skapats olika licenser. Exempel på detta är CopyLeft som är en licens för programvaror och Creative Commons som licensierar övriga verk. Creative commons ger upphovsmannen möjlighet att reglera hur du får använda verket. 

Att använda andras material i undervisning

I din undervisning kan du behöva använda andras material. Bonusavtalet reglerar hur mycket du får kopiera ur till exempel läroböcker. Creative Commons är licenser som ger dig möjlighet att fritt använda någons upphovsrättsliga verk utan att fråga om lov. Både Bonusavtalet och Creative Commons syftar till att underlätta för dig som användare att använda andras material samtidigt som upphovsmannens rätt skyddas.

Bonusavtalet

Bonus Copyright Access är en organisation som bildades 1973. De har upphovsmännens uppdrag att genom avtal reglera hur till exempel universitet och högskolor får lov att använda och sprida, analogt och digitalt, upphovsrättsskyddat material. Avtalet gäller både lärare och studenter och omfattar bland annat möjligheten att ladda ner, skanna, fota av, kopiera i kopiator och dela ut papperskopior med mera ur offentliggjorda verk.

Hur mycket du och dina studenter får kopiera varierar.

Bonus Copyright Access webbplats om vad som är ett offentliggjort verk och hur mycket du får kopiera

Creative Commons

Creative Commons är en fristående stiftelse vars arbete syftar till att via ett system av licenser ge upphovsmännen möjlighet att sätta villkoren för hur deras verk får användas, bearbetas och spridas av andra. Nationell lagstiftning gäller i grunden. Till exempel kan kreatören aldrig ge bort den ideella delen av sin lagskyddade upphovsrätt medan den ekonomiska rätten kan säljas eller skänkas bort. 

Creative Commons är sprungen ur flera sammanlänkande faktorer. Grundförutsättningen är att internet följt av en amerikansk traditionell idé om människans frihet, ett behov av att kunna sprida en fri kod samt Wikipedia som en fri resurs för kunskap som delas och används av alla. Genom att använda ett verk med en CC BY har du som användare automatiskt ingått ett avtal med upphovsmannen i enlighet med de villkor som licensen ger. Det grundläggande är att Creative Commons licenser (CC BY) ger användaren automatisk rätt att använda och sprida ett verk med villkoret att upphovsmannen alltid måste omnämnas. Till detta kan upphovsmannen också koppla andra villkor i fem olika kombinationer. 

Creative Commons webbplats

Att skydda sitt eget material

Vilket framgått ovan så skyddas du automatiskt av upphovsrättslagen om ditt verk uppnått så kallad verkshöjd. Det gäller generellt sett allt det material som du har skapat i undervisningssyfte. Tänk på att din forskning i form av till exempel artiklar kan omfattas av andra upphovsregler som tillkommer den som publicerar artiklarna. Forskningsdata uppnår i regel inte verkshöjd utan kan omfattas av det så kallade katalogskyddet eller offentlighetsprincipen.  Om du har ett material som har uppnått verkshöjd och vill dela så kan du skapa en egen CC BY-licens.

Skapa din egen Creative Commons-licens

Sidansvarig: bib@lth.lu.se | 2022-04-08