Skip to main content

Bibliometri

Bibliometri är ett sätt att analysera forskning och vetenskapliga publikationer med hjälp av statistiska metoder. Det kan handla om att mäta produktivitet i antal publikationer och genomslag i antal citeringar, men också att med hjälp av citeringsanalys beskriva samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliometriska analyser används ofta för utvärdering av forskning och som underlag till fördelning av forskningsmedel.

Bibliometri på Universitetsbibliotekets hemsida
 

Species strålrör. Foto.

Page Manager: bib@lth.lu.se | 2022-04-08