Bibliometri

Bibliometri är en sammansättning av de grekiska orden biblion (bok) och metron (mått, verktyg att mäta med). Inom bibliometrin studeras vetenskap och forskning med hjälp av matematiska och statistiska metoder. Med utgångspunkt i publicerings- och citeringsdata kan man med hjälp av bibliometriska indikatorer belysa frågor om produktivitet, genomslag och inflytande, liksom sociala och intellektuella strukturer inom olika forskningsområden.

Bibliometri används i allt högre utsträckning för utvärdering av forskning och fördelning av forskningsmedel.

Läs mer om bibliometri på Universitetsbibliotekets hemsida

 

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2020-10-23