Föreläsning Introduktion till akademiskt skrivande

Föreläsningen ger dig en introduktion till akademiskt skrivande. Du får tips på hur du kan förbättra din skrivprocess och hur du kan använda olika skrivstrategier för att komma på innehåll till din text. Du får även några tips på hur du själv kan arbeta med din text för att förbättra den.

– Publicerad den 8 september 2021

Två föreläsningar hålls på svenska och två på engelska.

Datum: 30/9 kl. 10.15 - 11.00 (svenska)

            7/10 kl. 10.15 - 11.00 (engelska)

            14/10 kl. 13.15 - 14.00 (svenska)

            21/10 kl. 12.15 - 13.00 (engelska)

Länk till föreläsningarna i akademiskt skrivande


Samtliga föreläsningar är öppna för alla och du behöver inte anmäla dig! Du behöver logga in i LU Zoom för att delta. Mötena låses efter några minuter, så kom i tid!