Rektors blogg: "Fortsätt att hjälpas åt!"

Leverans av nödvändig skyddsutrustning och desinfektion till Skånes universitetssjukhus, studenter som ger gratis mattehjälp åt barn och unga genom KTH-studenternas initiativ på Facebook … LTH-studenters och medarbetares engagemang imponerar. Det skriver rektor Viktor Öwall i sin blogg.

– Publicerad den 20 mars 2020

Foto: Anders Frick

LTH:s rektor riktar ett tack till LTH:s fantastiska studenter och medarbetare: 

"I dessa tider av coronavirusutbrott står samhället inför stora utmaningar på många plan. Jag är stolt över den reaktion som jag ser från LTH:s alla medarbetare och studenter. Istället för att ifrågasätta ofta snabba beslut med stora konsekvenser för verksamheten är reaktionen att kavla upp ärmarna och hugga i", skriver han i sin blogg.