Rektors blogg: Ett slag för det fysiska mötet

Om hyresvärden Akademiska Hus inte tar krafttag för att utveckla de fysiska miljöerna kommer lärosäten att knäckas, antingen till följd av studentbortfall eller på orimliga hyresnivåer. Kanske är det dags för riksdag och regering att se över uppdraget till Akademiska Hus. Det skriver LTH:s rektor Viktor Öwall i sin blogg.

– Publicerad den 24 september 2020

A-huset på LTH:s campus, ritat av arkitekt Klas Anshelm. Platsen och de fysiska miljöerna kommer att bli än viktigare i framtiden, när konkurrensen om studenter hårdnar. Foto: Kennet Ruona

Vad är LTH:s och de svenska universitetens unika erbjudande, frågar LTH:s rektor Viktor Öwall retoriskt i sin blogg och ger svaret:

Den fysiska platsen och det personliga mötet! 

"Därför måste de fysiska miljöerna utvecklas så att de blir betydligt attraktivare än vad som oftast är fallet idag, detta gäller såväl inom som utomhus. Det är hög tid för Akademiska Hus att ta ett större ansvar för att universitetens fysiska miljöer utformas så att de lockar studenter, forskare och anställda – och stödjer samverkan med det omgivande samhället." 

Alla nödvändiga investeringar för framtiden kan inte bekostas av ökade hyresintäkter, skriver Viktor Öwall, som också frågar sig om riksdag och regering bör omformulera uppdraget till Akademiska Hus.

Blogginlägget "Ett slag för det fysiska mötet"