Rektors blogg: "Ett Science Village som drar maximal nytta av ESS och MAX IV är rätt väg"

Jag är övertygad om att ett Science Village som sjuder av liv och drar maximal nytta av de båda världsledande forskningsanläggningarna i Lund är rätt väg att gå för att utveckla både forskning och undervisning, skriver LTH:s rektor Viktor Öwall med anledning av att LTH:s styrelse beslutat om en större etablering i den "forskarby" som växer fram mellan MAX IV och ESS. Jag är speciellt glad att vi har studenterna med oss i denna process, skriver LTH:s rektor vidare.

– Publicerad den 2 November 2020

Foto: Leif Jansson

I sitt senaste blogginlägg skriver LTH:s rektor Viktor Öwall, apropå att LTH:s styrelse ställt sig bakom en större etablering i Science Village:

"Jag tror att denna utmaning kan bli en katalysator för så mycket annat som vi inte tänker på idag, men som är helt nödvändigt för att möta framtidens utmaningar, både för universitetet och för samhället i stort. Vi ska självklart bidra till de möten och det nyfikna utforskande som kan ge svar på många av framtidens avgörande frågor."

Blogginlägget i sin helhet