Pedagogik-orienterad programmerare prisas av studenterna

Sandra Nilsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för datavetenskap, har bingo i pedagogik. Efter att tidigare ha tilldelats priser från flera av LTH:s sektioner och Teknologkåren för sina lärarinsatser tilldelas hon nu även Lunds universitets studentkårers (LUS) pedagogiska pris för sitt arbete för inkluderande och engagerande programmeringsundervisning.

– Publicerad den 17 februari 2020

Sandra Nilsson under Lunds universitets årshögtid. Fotograf: Kenneth Ruona

Priset har delats ut till Lunds universitets vassaste pedagoger av LUS sedan 1986 i samband med universitets årshögtid och i år var det Sandras tur. Under ceremonin presenterade Malin Bruce, Teknologkårens ordförande, beslutet och beskrev att Sandras undervisning “har en stark verklighetsanknytning och genom att vara pedagogisk och mån om att alla ska förstå lägger hon en stabil grund för den som vill fortsätta med programmering”.

Själv berättar Sandra om sin egen pedagogiska utveckling, från magkänsla till ett större och större intresse för evidensbaserad teori och praktik.

"Det är bra att veta vad man gör och varför man gör det. Magkänsla och egna erfarenheter är bra, men tillsammans med didaktisk forskning kan vi kanske ännu bättre stötta studentens kognitiva utveckling och trigga till djupinlärning."

De sociala dimensionerna är centrala för Sandra och hon är mån om att möta sina studenter i ögonhöjd. Hon menar att programmering som ämne behöver avdramatiseras och att undervisningens rykte påverkar både nuvarande och presumtiva studenter syn på ämnet.

"Jag står i skottlinjen för många av LTH:s program och får på så vis möta en bredd av studenter, varav många av inte valt programmering som huvudsysselsättning. Mitt jobb är att därför delvis att övertyga dem som inte vet att de behöver den, och stötta de som annars kanske inte hade vågat."

På sin fritid läser Sandra idag en master i utbildningsvetenskap för att fortsätta bredda sitt pedagogiska hantverk. Hon arbetar även på CEE (Centre for Engineering Education) där hon tillsammans med kollegan Anna Axelsson designar en kurs om aktivt lärande riktat till andra lärare.

"Det känns som en svår och utmanande uppgift att “undervisa om undervisning”, men om det är möjligt att inspirera fler lärare till nya egna idéer skulle jag se det som väldigt positivt. Allt händer inuti studentens eget huvud och där inne går det inte att frikoppla känslor från lärande."

Avslutningsvis berättar Sandra att ett starkt studentperspektiv kan vara avgörande för att fler ska känna sig välkomna på LTH. Genom att ta hänsyn till hur studenterna lär sig kan läraren motivera och utmana studenterna att bli mer aktiva och engagerade.