Ny vurm för husbyggande i trä

Byggandet av flerfamiljshus och andra större byggnader i trä är på framväxt. Det finns många fördelar med att bygga i trä, inte minst när det gäller miljö- och klimataspekter. Det säger Erik Serrano, professor i byggnadsmekanik.

Jonas Andersson – Publicerad den 11 May 2020

I hela Europa märks ökat intresse för höga hus med trästomme. På bilden syns byggandet av det nya stations- och kommunhuset i Växjö, som ska stå klart 2021. Foto: Erik Serrano

Sedan byggnadsreglerna ändrades 1994 har det varit tillåtet i Sverige att bygga hus i trä som är tre våningar eller högre, efter att det varit förbjudet i över 100 år. Efter en trög period har intresset för hus med konstruktion i trä ökat ordentligt de senaste åren. Inom sågverksbranschen har stora investeringar gjorts för att kunna producera mer korslimmat trä, så kallat KL-trä, som är en viktig del i träkonstruktioner

– Tidigare har det i Sverige producerats mindre än 10 000 kubikmeter per år i en enda fabrik. Nästa år är fyra fabriker i drift med en kapacitet på 200 000 kubikmeter, och inom ytterligare något år kommer kapaciteten att vara närmare 350 000 kubikmeter, säger Erik Serrano.

Vad finns det för fördelar med att bygga i trä? 

– Det går att bygga hus som uppfyller alla krav, och trä är det enda helt förnyelsebara materialet i byggbranschen. Träet binder dessutom koldioxid medan huset står kvar. Så länge vi har ett hållbart skogsbruk bidrar trämaterialet i det långa loppet inte till ökade koldioxidutsläpp. I Sverige har vi faktiskt dubbelt så mycket skog idag som för 100 år sedan. Dessutom blir det inga restprodukter från skogsavverkning. Allt används.  

Hur är det med brandrisken? 

– Det finns olika lösningar för att minska riskerna. Och det trä som används uppfyller byggnormernas säkerhetskrav, där det handlar om att stå emot brand under en viss tid så att huset ska hinna evakueras. När trä brinner förkolnas ytan, vilket isolerar det som finns innanför. Det innebär att bärkraften består, till skillnad från till exempel stålbalkar som leder in värmen och helt kan ge vika vid 550–600 grader. 

Varför tycks det lossna nu? 

– En förklaring är de goda möjligheterna till prefabricering som träet ger, där man tillverkar stora byggnadsdelar eller till och med hela rum i fabrik, och sedan bara monterar ihop det på plats. Det är väldigt kostnadseffektivt. Trä är också lättare att transportera än betong. 

Hur ser det ut internationellt? 

– Byggandet av höga trästommehus är stort i nordiska länder och i Österrike, där KL-träet uppfanns. Men intresset ökar i hela Europa. 

Du är aktiv i Kina också? 

– Jag har ett uppdrag som teknisk expert för intresseorganisationen European Wood, där vi arbetar med att främja användandet av trä. I Kina finns ett stort intresse för att bygga i trä, sedan myndigheterna fattat beslut om mer prefabricering och grönt byggande. Vi hjälper till i framtagandet av standarder och ger råd och påverkar faktiskt kinesisk bygglagstiftning.