Lunds universitets 2:a konferens om Kunskap för hållbar utveckling

För andra året bjuder Lunds universitet in till en forskningskonferens om hållbar utveckling. Denna konferens vänder sig till alla forskare vid Lunds universitet som vill öka sin kunskap om de utmaningar som ligger framför oss, lära sig hur deras forskning kan bidra till förändring och stärka sina kontakter med forskare från andra discipliner.

– Publicerad den 14 januari 2022

Omvandlingen mot ett mer hållbart samhälle går långsamt. För att påskynda denna omvandling talar nu många aktörer i samhället om behovet av åtgärder som leder till hållbara och gröna ekonomier, fler jobb och en sund planet för alla, där ingen lämnas bakom. Denna konferens kommer att fokusera på forskning och metoder för handling och framsteg, och lyfta fram hinder och möjligheter för implementering.

Syftet med denna konferens är att uppmärksamma forskning för hållbar utveckling som bedrivs vid Lunds universitets samtliga fakulteter. Både Horizon Europe och svenska finansiärer kommer under de kommande åren att ha många utlysningar relaterade till hållbar utveckling. Många av dessa samtal kommer att kräva nya kombinationer av expertis och kompetens. Konferensen syftar till kunskapsutbyte och nätverkande.

Forskningsbidrag

Vi välkomnar forskare vid Lunds universitet att lämna in forskningsbidrag som presenteras under konferensen. Inlämning för abstrakt öppnas snart, med en deadline i början av mars.

Mer information om konferensens tema, inlämning av abstrakt, registrering etc. kommer att meddelas inom kort.

Save the date för – sustainability.lu.se