En viktig samhällsaktör – som ska locka världens främsta

Annika Olsson och Heiner Linke blir LTH:s nästa rektor och prorektor. Efter att val hållits och beslut fattats berättar de om vilka frågor de vill driva efter årsskiftet. Att skapa starka forsknings- och utbildningsmiljöer, bygga strategiska relationer med näringslivet och utveckling av LTH:s campusområden hör till det som kommer att stå i fokus.

Tiina Meri – Publicerad den 6 October 2020

Vilka frågor ser du särskilt fram emot att driva? Frågan besvaras av Annika Olsson och Heiner Linke, som om några månader tillträder som rektor respektive prorektor för LTH. Foto: Kennet Ruona

Varför ville du bli rektor – eller prorektor – för LTH? Och vilka frågor ser du särskilt fram emot att driva?

Frågorna ställdes till Annika Olsson, professor vid Förpackningslogistik på LTH och idag även Campus Helsingborgs rektor, och till Heiner Linke, professor vid Fasta tillståndets fysik.

Annika Olsson, som tillträder den 1 januari som ny rektor för LTH, svarar:

– Det är både spännande och roligt att ha blivit vald. Anledningen att jag vill bli rektor är att jag gillar LTH som en framstående fakultet och tycker att LTH precis som universitetet är en viktig samhällsaktör. Därför vill jag gärna vara med och bidra till LTH:s fortsatta utveckling.

Tvärvetenskap och möten över utbildningsgränser

Ett ämnesområde som Annika Olsson ”brinner för” och vill driva är tvärvetenskap.

– Jag vill att vi ännu bättre använder bredden på LTH genom att knyta samman olika discipliner för nya forskningsframgångar och innovationer, och genom att låta studenter från olika utbildningar mötas så att de kan lösa problem och lära av varandra. Dessutom kan vi dra fördel av att vi är en del av Lunds universitet, med fina möjligheter till samarbeten mellan discipliner.

Annika Olsson vill också skapa långsiktiga och strategiska relationer med näringslivet, offentlig sektor och finansiärer för att lösa komplexa samhällsutmaningar:

– Jag tror att vi kan bli ännu mer proaktiva när det gäller våra bidrag till att lösa samhällsutmaningar, och lite bättre på att attrahera finansiering i större utlysningar.

"Framtidens arbetsplats"

Som rektor ser hon det som självklart att arbeta för att LTH ska vara en ”framtidens arbetsplats” där alla behandlas med respekt, liksom för mångfald, jämställdhet och lika värde.

– Jag vill också jobba vidare med LTH:s vision: Tillsammans utforskar och skapar vi till nytta för världen. Den rimmar väl med fokus på att lösa komplexa samhällsutmaningar och att uppnå de globala målen. 

Arbete för nya och än starkare forskningsmiljöer

Heiner Linke är idag föreståndare för NanoLund, och han har nyligen haft en ledande roll i arbetet med LTH:s vision för Science Village. Den handlar närmare bestämt om hur universitetet och LTH etablerar forskning och utbildning nära ESS och Max IV på Brunnshög, samtidigt som befintliga campusområden får en ”nytändning”.

Skälet att Heiner Linke vill bli prorektor vid LTH är att han vill kunna driva några olika frågor.

– Jag vill hjälpa LTH att ytterligare förstärka forskningen. Jag hoppas att vi ska kunna stärka befintliga miljöer och stimulera framväxten av nya, att vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för våra forskare att få externa anslag och även inleda fler samarbeten med industrin.

En annan uppgift som Heiner Linke ser framför sig är att utveckla kulturen kring lärarrekrytering.

– Rekryteringar är stora, viktiga investeringar som behöver göras långsiktigt och strategiskt. Där tror jag att vi kan förbättra mångfald, jämställdhet och internationalisering, och att vårt fokus ska vara att hitta de bästa i världen samtidigt som vi styr LTH mot framtiden.

"Möjlighet till lyft för hela LTH"

Heiner Linke ser fram emot att hitta fler och nya sätt att arbeta tillsammans med studenterna.

– Jag vill gärna att vi hittar sätt att i ännu högre grad få del av deras stora engagemang och kreativitet, inte minst när vi utvecklar LTH:s campusområden.

Sist men inte minst handlar det för Heiner Linkes del om att utveckla, förankra och förverkliga LTH:s vision kring Science Village på Brunnshög tillsammans med andra fakulteter.

– Vi behöver skapa delaktighet i, och tillit för, processen med att utveckla Science Village och de befintliga campusområdena inom hela LTH. Lunds universitet har ett möjligheternas fönster med de tre stora forskningsinfrastrukturerna ESS, Max IV och NanoLab Science Village. Här har vi en unik möjlighet att hitta beslutsamhet, kraft och finansiering som kan ge hela LTH ett lyft. 

Annika Olsson

Annika Olsson

Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik, LTH, och rektor för Campus Helsingborg. Hon tillträder 1 januari som LTH:s rektor för perioden 2021–2023, utsedd av Lunds universitets rektor. Annika Olsson efterträder Viktor Öwall på posten som LTH:s rektor.

Heiner Linke

Heiner Linke

Heiner Linke är professor vid Fasta tillståndets fysik, LTH, och föreståndare för NanoLund. Han tillträder 1 januari som LTH:s prorektor för perioden 2021–2023, utsedd av Lunds universitets rektor. Heiner Linke efterträder Annika Mårtensson på posten som prorektor.