Annika Olsson blir ny rektor för LTH

Lunds universitets rektor har idag fattat beslut om att Annika Olsson efter årsskiftet blir LTH:s rektor och att Heiner Linke samtidigt blir fakultetens prorektor. Beslut är fattat av Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

– Publicerad den 1 October 2020

Annika Olsson, professor vid Förpackningslogistik och idag även rektor vid Campus Helsingborg. Foto: Kennet Ruona

I valet som hölls på LTH fick Annika Olsson, professor vid Förpackningslogistik, och Heiner Linke, professor vid Fasta tillståndets fysik, flest röster (395 respektive 457). Men den som utser LTH:s rektor och prorektor är Lunds universitets rektor.

Nedan följer beslutstexten, som undertecknas rektor Torbjörn von Schantz:

Utseende av dekan och prodekan för Lunds tekniska högskola (LTH) för perioden 20212023

Bakgrund

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet fattar rektor beslut om dekan och prodekan efter förslag genom val efter valberedningens förslag.

Val vid LTH har genomförts och förslag till dekan och prodekan har inkommit till rektor.

Dekan och prodekan vid LTH får titulera sig rektor respektive prorektor enligt beslut av rektor vid Lunds universitet 2013-06-20 (dnr LS 2013/302).

Beslut

Universitetet beslutar att för LTH för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31 utse:

Professor Annika Olsson till dekan

Professor Heiner Linke till prodekan