Arkitektskolans vårutställning

Varmt välkommen till Arkitektskolans vårutställning 28 maj – 4 juni!

Den årliga vårutställningen är en möjlighet för alla fyrahundra arkitektstudenter att presentera en mängd olika projekt, ritningar, modeller, workshops, tidiga skisser, videor och mycket mer.

LTH:s rektor Viktor Öwall inviger utställningen tisdag 28 maj kl. 18.00

Välkommen att utforska projekt från hela världen; från Landskrona via kanalerna i Malmö och Köpenhamn till Santiago de Chile!

Arkitektskolan | LTH | Lunds universitet

 

Welcome to Lund School of Architecture Spring Exhibition 28 May – 4 June!

The annual Spring Exhibition is an opportunity for all four hundred architect students to present a variety of projects, drawings, models, workshops, early sketches, videos and much more.

LTH Dean Viktor Öwall will open the exhibition Tuesday 28 May at 6 pm.

Welcome to explore projects from all over the world, from Landskrona via the canals in Malmö and Copenhagen to Santiago de Chile!

School of Architecture | LTH | Lund University

Sidansvarig: alumni@lth.lu.se | 2019-05-13