Hoppa till huvudinnehåll

Den goda föreläsningen/The Good Lecture

Course description in English below.

Den goda föreläsningen är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LU. Kursen riktar sig främst till lärare med föreläsningserfarenhet och helst skall deltagarna också ha egna föreläsningar under den tid som kursen går. Vid fler sökande än platser på kursen prioriteras dessa personer. Övriga lärare är välkomna i mån av plats.

En stor del av undervisningen vid universitetet bedrivs i form av föreläsningar, en form med både för- och nackdelar. Kursen behandlar några av dessa. Vidare tar kursen upp ett antal konkreta metoder för hur föreläsningar kan genomföras och utvärderas. Syftet är att deltagarna efter kursen skall ha fördjupat sin förståelse kring föreläsningen som undervisningsform och dessutom praktiskt arbetat med att utveckla sina egna föreläsningar.

Kursupplägg
Kursen har ett antal schemalagda träffar (se sep schema) med en blandning av lärarledd undervisning, deltagar­undervisning och diskussioner. Vidare tillkommer auskultationsarbete, förberedelse av deltagar­undervisning och inspelningsuppgift i grupp mellan kursträffarna. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom rekommenderas att man tidigare genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete. För dem som vill fullgöra en prestation om 3 veckor tillkommer en skriftlig uppgift, där man redovisar en pedagogisk reflektion grundad på egen undervisningserfarenhet. Innehåll och utformning avtalas i särskild ordning med kursledarna.

Course description
The Good Lecture is an elective course in the qualifying program in teaching and learning in higher education at Lund University. The course is intended primarily for academic teachers with experience lecturing and it is an advantage if you take the course during a period when you have lectures of your own. Teachers who meet these criteria are given priority for space in the course, but all teachers are welcome.

A large proportion of academic teaching is in the form of lectures. This has advantages and disadvantages, some of which we explore in the course. We also look at different approaches to giving and evaluating lectures. As a participant in the course you will deepen your understanding of the lecture as a teaching method and gain practical experience developing your own lectures.

Course structure
The course has several scheduled meetings (see course schedule) that consist of a combination of lectures, peer teaching, and discussions. Between these meetings, you will also work in groups to observe and analyze other lectures, prepare lectures for peer teaching, and produce a short video to be used in your own teaching. To earn credit for the course you must attend at least 80% of the scheduled course meetings.

Admission
To be admitted to the course, participants must normally have a first-cycle degree. We also recommend that you have already taken an introductory course in teaching and learning in higher education, or have equivalent experience.

Scope
The course corresponds to two weeks of full-time work. If you wish to earn credit for three weeks of work you can also choose to complete a written reflection paper that relates your own experience to relevant pedagogical literature and theory. The content and form of the paper are decided in consultation with the course leaders.

Kursplan/Syllabus

 
Kursledare/Course leaders

Anmälan / Registration

Kursen ges både vår och höst för deltagare från hela Lunds Universitet på antingen svenska eller engelska.

The course is given both spring and fall, in either Swedish or English, and is open to participants from the whole of Lund University.

Anmälningar från LTH-lärare kommer att prioriteras i anmälningsordning. Övriga lärare anmäler sig via sin fakultet.

Se anmälningsförfarandet här.

Anmälan stängs 2021-02-21

Schedule Autumn 2020 (ENG)

The course is given in English.

Scheduled Course Meetings:

Mon 5/10 kl 13.15-17
Wed 7/10 kl 13.15-17
Mon 9/11 kl 13.15-17 (online)
Wed 11/11 kl 13.15-17 (online)
Wed 18/11 kl 13.15-17
Mon 14/12 kl 13.15-17 (online)

Place: SC:Pepparholm, upper floor at LTH Studiecentrum

Schema VT 2021 (SWE)

Kursen ges på svenska.

Kursens schemalagda träffar:

Ti 9 mars  kl 13.15-17 (lokal)
On 10 mars kl 13.15-17 (lokal
Ti 13 april kl 13.15-17 (online)
On 14 april kl 13.15-17 (lokal)
Ti 20 april kl 13.15-17 (online)
Ti 18 maj kl 13.15-17 (online)

Lokal: SC:Pepparholm på andra våningen i Studiecentrum 

Information

Lämnas av kursledarna (se nedan)

Contact the course leaders (see below)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2020-02-07