Nu kan du som forskare publicera dig kostnadsfritt i Elseviers tidskrifter

Genom det nationella avtal som BIBSAM/KB har med Elsevier kan forskare vid Lunds universitet publicera sig open access i Elseviers prenumerationsbaserade tidskrifter och deras open access-tidskrifter utan att betala någon författaravgift (APC).

– Publicerad den 8 september 2021

Detta avtal gäller för åren 2020-2022. Genom avtalet görs artiklar inskickade från och med 1 januari 2020 fritt tillgängliga för alla utan att en prenumeration på tidskriften krävs.

Avtalet omfattar Elseviers drygt 2000 vetenskapliga tidskrifter inklusive tidskrifter från lärda sällskap och Cell Press. Det omfattar både hybridtidskrifter (pernumerationsbaserade tidskrifter) och rena open access-tidskrifter.