LTH studenter vinner 1a pris i internationell arkitekturtävling

Att hitta prisvärda bostäder i dagens urbaniserade städer är en utmaning, därför sökte "Rome collective living challenge" lösningar från arkitekter över hela världen. Karin Frykholm, Lisa Fransson och Rron Bexheti från LTH vann 1: a pris för sin modell.

– Publicerad den 26 augusti 2019

Deltagarna fick i uppdrag att utforma ett boendekoncept med överkomliga priser. I stället för att skapa tusentals nya, enskilda lägenheter i Rom fokuserade denna tävling på bostadslösningar som kan erbjuda både överkomliga priser och en känsla av ett kollektivt boende.

Detta var juryns motivering för 1:a priset som gick till vinnarna från LTH:

"Vito del Muro - Co-inhabiting the Aurelian Wall" riktar sig till Roms 19 km långa befästning som ett fundament för framtida bostäder inom staden. Projektet demonstrerar att muren inte bara syftar som avgränsning, men kan även vara permanent användbar till Roms fördel. Modellen erbjuder en enkelt konstruerad enhetsdesign som kan implementeras längs de intakta delarna av den historiska strukturen. Anpassning till väggens linjära form placerar bostäder sida vid sida och kopplas samman med ett gemensamt bostadsområde. Juryn undrar dock hur många enheter som kan stödja de intakta delarna av muren, och räcker det för att lösa Roms bostadskris?

Läs deras intervju med Bee Breeders här, eller läs mer om tävlingen här.