lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Sara Svensson, student

Sara Svensson

LTH har ett bra rykte om sig när det gäller att erbjuda utbildningar av hög standard med kvalitet på både utbildning och undervisning, inte bara i Sverige utan även utomlands. Studentlivet, kåren och föreningar har mycket att erbjuda!

Jag ville läsa utbildningen då den är mångsidig och ger mig möjlighet att senare få olika arbeten, till exempel som platschef, projektledare eller projektör. Vi läser kurser inom bland annat vägbyggnadsteknik, materialmekanik och trafikteknisk teori samt har praktik och får komma ut på studiebesök. Vi får också ta del av intressanta och lärorika föreläsningar från yrkesverksamma personer.


Jag vill skaffa mig en utbildning där jag kan påverka hur dagens och framtidens samhälle ska se ut och fungera. För att få behörighet att läsa till högskoleingenjör läste jag först Tekniskt Basår på LTH. Tanken var sedan att läsa civilingenjörsprogrammet i Väg- och vattenbyggnad men där kom jag inte in, så då valde jag att läsa till högskoleingenjör i Väg- och trafikteknik istället. I efterhand känns det som ett beslut jag skulle tagit från början då utbildningen endast är på 3 år, du kommer tidigare ut i arbetslivet och kan få arbetslivserfarenhet.

Jenny Werner, student

Jag heter Jenny Werner och läser till högskoleingenjör i byggteknik - väg - och trafikteknik på campus Helsingborg. På min utbildning får vi lära oss mycket om planeringsarbetet som sker innan en väg blir till.
Vi lär oss mycket om trafik och hur man med olika åtgärder kan påverka trafikanters beteende i olika trafiksituationer. Min utbildning har främst föreläsningar som är varvade med övningar, vilket jag tycker ger en djupare förståelse.  Vi har även vissa veckor helt föreläsningsfritt som ofta avslutas med en tentamen.

Efter examen hoppas jag i första hand få jobb som arbetsledare på ett entreprenörföretag. Yrket lockar mig eftersom att jag får vara med och bygga någonting och kan gå förbi och säga ”det där har jag byggt!”. Det är roligt då det blir ett bestående minne av det jag gjort.

Kan du berätta om ditt engagemang utanför studierna?

Jag sitter i styrelsen för Ingenjörssektionen som är en del av teknologkåren i Lund. Jag har tidigare varit engagerad i introduktionen på skolan, nollningen, och anledningen till att jag engagerade mig från början var för att jag ville träffa fler folk. Samhörigheten på sektionerna är ganska speciell och för mig ger den samhörigheten en känsla av hem. Jag tror inte att jag hade tyckt att det var lika kul att studera om jag inte hade engagerat mig och mitt engagemang har bara gett mig fler personer att plugga med.

Från Lundastudenter berättar om livet i Lund, Malmö och Helsingborg

Alex Forsberg, student

Det bästa med LTH är den fina gemenskapen och kamratskapen som finns på universitet. Min utbildning går både i Helsingborg och i Lund och det gör att jag får lära känna många nya personer.

Vår utbildning är otroligt bred och det gör att man lär sig lite om allt möjligt. Vi har även företagsförlagd praktik som ger en möjlighet att få arbetslivserfarenhet och kontakt med företag
inom branschen.

Jag har alltid varit intresserad av att bli byggingenjör. Varför det blev vägingenjör var nog för att jag vill vara med och förändra och göra våra vägar bättre. Dessutom finns det goda möjligheter som ingenjör att få jobb när studierna är slut.