Byggteknik / Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Emmie Rynegardh, väg-, gatu- och markprojektör, Structor Mark

Det roligaste på mitt jobb är att vara kreativ. Att få vara med tidigt och ta fram olika förslag på hur saker och ting kan se ut.

Emmie Rynegardh
Se filmen 
Göm filmen 

Elin Areskoug, trafikplanerare, Tyréns

Det roligaste med att arbeta som trafikplanerare är att man får vara med och bidra till en mer hållbar framtid och hjälpa till att göra samhället till en plats för alla.

Elin Areskoug

Jag har sedan examen arbetat som trafikplanerare och under de två senaste åren på konsultföretaget Tyréns som aktiva inom samhällsbyggnadssektorn. Sammantaget har Tyréns 3000 medarbetare fördelade på länderna Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen.

Som trafikplanerare får jag arbeta brett inom många olika skeden av samhällsplaneringen. Jag arbetar med allt från mycket tidiga skeden enda fram till en bygglovshandling.

De uppdrag vi genomför i tidiga skeden kan till exempel handla om att ta fram en strategi för hur trafiken i en kommun ska utvecklas. Eller att till exempel genomföra en förstudie med förslag till utveckling av kollektivtrafik.

När vi arbetar i senare skeden är det ofta kopplat till detaljplaner eller bygglov. I dessa uppdrag kan vi till exempel ta fram en framtidsprognos för förväntade resmönster till och från platsen, göra principiella skisser över utformningen av korsningar och gator eller ta fram ett förslag på mobilitetsåtgärder för en ny exploatering.

I min roll som trafikplanerare får jag ofta arbeta nära kunden och inom ramen för vissa projekt arbeta väldigt nära slutanvändaren. I vårt arbete har vi ofta en kontinuerlig dialog men kunden, detta kan till exempel ske i form av workshopar och arbetsmöten. I vissa projekt ingår det även att vi gör fältbesök och i vissa fall deltar i olika dialogarbeten med olika berörda parter så som medborgare och näringsidkare.

Det roligaste med att arbeta som trafikplanerare är att man får vara med och bidra till en mer hållbar framtid och hjälpa till att göra samhället till en plats för alla. Alla projekt har olika förutsättningar, inget är någonsin det andra likt, detta gör att man ständigt möter nya utmaningar och får möjlighet att utvecklas.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Andreas Rudnai, uppdragsledare, Sweco

Jag är väldigt glad över att jag valde just den här utbildningen, den har verkligen varit skräddarsydd för de arbetsuppgifter jag har idag.

Andreas Rudnai

Andreas Rudnai har alltid haft ett stort intresse för teknik. På gymnasiet läste han teknik med inriktning form och design. Efter några sabbatsår påbörjade han sin utbildning på LTH:s högskoleingenjörsutbildning Väg- och trafikteknik. 

– Jag fick upp ögonen för programmet då en vän till mig berättade att han skulle läsa till byggingenjör. Det som främst lockade mig till programmet var att man redan från start fick läsa flera olika kurser med inriktning mot väg- och trafik.

Efter sin examen fick Andreas jobb på Swecos anläggningsverksamhet, där han trivs och  jobbar fortfarande. 

– Under mina första år arbetade jag främst med väg- och gatuprojektering. Men idag arbetar jag som uppdragsledare, samordnare och byggplatsuppföljare i konsultuppdrag i främst stora projekt. 

I denna roll, berättar Andreas, gäller det att leda flera specialister från olika teknikområden, samtidigt som det gäller att hålla koll på affären och vara lyhörd för kundens behov. Konsultuppdragen kan bland annat handla om att utföra utredningsarbete för lokalisering av ny väg- eller järnvägssträckning eller ta fram bygghandlingar med tekniska lösningar som en entreprenör ska bygga efter. Vi utför även uppdrag åt entreprenörer i totalentreprenader. Det roligaste med arbetet tycker Andreas är att allt görs i lagarbete. I varje uppdrag ingår ett team där Andreas och hans kollegor tillsammans tar sig an olika utmaningar.

– Jag är väldigt glad över att jag valde just den här utbildningen. Den har verkligen varit skräddarsydd för de arbetsuppgifter jag har idag. En kurs från utbildningen som jag verkligen uppskattade var Entreprenadjuridik. Vi hade en otroligt duktig lärare som lyckades få mig att brinna för juridik, trots att jag har starkt fäste i tekniken. 

Några tips från Andreas:

– Mitt tips är till er som väljer att skriva examensarbete på ett företag. Välj ett företag som  du tror att du verkligen vill jobba på efter utbildningen. Tiden då jag skrev mitt examensarbete var ett perfekt tillfälle för både mig och min framtida chef att ta reda på ifall detta var rätt. Och var dig själv. Det kommer du längst med.

Andreas menar också att man ska ta varje tillfälle i akt att besöka arbetsplatser via praktik eller liknande. Och passa även på att lära känna dina studievänner. Branschen är liten och du  kommer säkert att träffas dina kursare i arbetet efter studietiden, antingen i kundrelationer eller som arbetskollegor.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Ola Aurell, projektör, Tyréns

Varje projekt jag arbetar i är unikt. Inga projekt har samma förutsättningar och inga projekt har samma problem eller lösningar.

Ola Aurell

Byggteknik, Väg- och trafikteknik, är en utbildning som passade mig utmärkt. Utbildningen är väl anpassad till vad som efterfrågas av branschen. Den personal som håller i föreläsningar och kurser är mycket kompetent inom området.

En av de största fördelarna med utbildningen är att den hålls i nära samarbete med branschen. Många av de föreläsare och övningsledare som jag hade under mina tre år var personer som arbetade dagligen med det som de föreläste om. En ovärderlig biprodukt av detta är att studenterna får möjlighet att skapa kontakter inom branschen redan under utbildningen. Kontakter som senare kan komma att leda till både examensarbete och anställning. Det var så jag fick min anställning.

Sedan examen har jag arbetat som projektör hos Tyréns. Tyréns är ett medelstort konsultföretag inom samhällsbyggarbranschen med ungefär 1600 medarbetare. Arbetet som projektör varierar mycket från dag till dag beroende på vilka projekt man arbetar med, hur långt gångna de är och hur stora projekten är.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: mark- och vägprojektering för ett nytt bostadsområde, vägprojektering för ombyggnad av en motorväg, projektering av ett nytt cykelstråk i stadsmiljö.

Arbetet involverar även mycket social kontakt. En god kommunikation är viktig såväl innan, under och efter ett uppdrag - för att få en nöjd beställare och för att få projekten att fungera mellan de olika kompetenser som finns hos oss på Tyréns.

Det som jag tycker bäst om med yrket som projektör är att varje projekt jag arbetar i är unikt. Inga projekt har samma förutsättningar och inga projekt har samma problem eller lösningar. Det finns alltid nya utmaningar.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen