lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Sara Svensson, student

LTH har ett bra rykte om sig när det gäller att erbjuda utbildningar av hög standard med kvalitet på både utbildning och undervisning, inte bara i Sverige utan även utomlands. Studentlivet, kåren och föreningar har mycket att erbjuda!

Jag ville läsa utbildningen då den är mångsidig och ger mig möjlighet att senare få olika arbeten, till exempel som platschef, projektledare eller projektör. Vi läser kurser inom bland annat vägbyggnadsteknik, materialmekanik och trafikteknisk teori samt har praktik och får komma ut på studiebesök. Vi får också ta del av intressanta och lärorika föreläsningar från yrkesverksamma personer.


Jag vill skaffa mig en utbildning där jag kan påverka hur dagens och framtidens samhälle ska se ut och fungera. För att få behörighet att läsa till högskoleingenjör läste jag först Tekniskt Basår på LTH. Tanken var sedan att läsa civilingenjörsprogrammet i Väg- och vattenbyggnad men där kom jag inte in, så då valde jag att läsa till högskoleingenjör i Väg- och trafikteknik istället. I efterhand känns det som ett beslut jag skulle tagit från början då utbildningen endast är på 3 år, du kommer tidigare ut i arbetslivet och kan få arbetslivserfarenhet.