Byggteknik Väg- och trafikteknik

180 högskolepoäng  •  3 år  •  Högskoleingenjörsexamen

Möt Sara Svensson

Jag ville läsa utbildningen då den är mångsidig och ger mig möjlighet att senare få olika arbeten, till exempel som platschef, projektledare eller projektör.

Sara Svensson

LTH har ett bra rykte om sig när det gäller att erbjuda utbildningar av hög standard med kvalitet på både utbildning och undervisning, inte bara i Sverige utan även utomlands. Studentlivet, kåren och föreningar har mycket att erbjuda!

Jag ville läsa utbildningen då den är mångsidig och ger mig möjlighet att senare få olika arbeten, till exempel som platschef, projektledare eller projektör. Vi läser kurser inom bland annat vägbyggnadsteknik, materialmekanik och trafikteknisk teori samt har praktik och får komma ut på studiebesök. Vi får också ta del av intressanta och lärorika föreläsningar från yrkesverksamma personer.

Jag vill skaffa mig en utbildning där jag kan påverka hur dagens och framtidens samhälle ska se ut och fungera. För att få behörighet att läsa till högskoleingenjör läste jag först Tekniskt basår på LTH.

Tanken var sedan att läsa civilingenjörsprogrammet i Väg- och vattenbyggnad men där kom jag inte in, så då valde jag att läsa till högskoleingenjör i Väg- och trafikteknik istället. I efterhand känns det som ett beslut jag skulle tagit från början då utbildningen endast är på 3 år, du kommer tidigare ut i arbetslivet och kan få arbetslivserfarenhet.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Ola Aurell

Varje projekt jag arbetar i är unikt. Inga projekt har samma förutsättningar och inga projekt har samma problem eller lösningar.

Ola Aurell

Byggteknik, Väg- och trafikteknik, är en utbildning som passade mig utmärkt. Utbildningen är väl anpassad till vad som efterfrågas av branschen. Den personal som håller i föreläsningar och kurser är mycket kompetent inom området.

En av de största fördelarna med utbildningen är att den hålls i nära samarbete med branschen. Många av de föreläsare och övningsledare som jag hade under mina tre år var personer som arbetade dagligen med det som de föreläste om. En ovärderlig biprodukt av detta är att studenterna får möjlighet att skapa kontakter inom branschen redan under utbildningen. Kontakter som senare kan komma att leda till både examensarbete och anställning. Det var så jag fick min anställning.

Sedan examen har jag arbetat som projektör hos Tyréns. Tyréns är ett medelstort konsultföretag inom samhällsbyggarbranschen med ungefär 1600 medarbetare. Arbetet som projektör varierar mycket från dag till dag beroende på vilka projekt man arbetar med, hur långt gångna de är och hur stora projekten är.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: mark- och vägprojektering för ett nytt bostadsområde, vägprojektering för ombyggnad av en motorväg, projektering av ett nytt cykelstråk i stadsmiljö.

Arbetet involverar även mycket social kontakt. En god kommunikation är viktig såväl innan, under och efter ett uppdrag - för att få en nöjd beställare och för att få projekten att fungera mellan de olika kompetenser som finns hos oss på Tyréns.

Det som jag tycker bäst om med yrket som projektör är att varje projekt jag arbetar i är unikt. Inga projekt har samma förutsättningar och inga projekt har samma problem eller lösningar. Det finns alltid nya utmaningar.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen