lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Ola Aurell, Tyréns AB, väg-, gatu- och markprojektör

Högskoleingenjör i Byggteknik, Väg- och trafikteknik, är en utbildning som passade mig utmärkt. Utbildningen är väl anpassad till vad som efterfrågas av branschen. Den personal som håller i föreläsningar och kurser är mycket kompetent inom området. En av de största fördelarna med utbildningen är att den hålls i nära samarbete med branschen. Många av de föreläsare och övningsledare som jag hade under mina tre år var personer som arbetade dagligen med det som de föreläste om. En ovärderlig biprodukt av detta är att studenterna får möjlighet att skapa kontakter inom branschen redan under utbildningen. Kontakter som senare kan komma att leda till både examensarbete och anställning. Det var så jag fick min anställning.   

Sedan examen har jag arbetat som projektör hos Tyréns. Tyréns är ett medelstort konsultföretag inom samhällsbyggarbranschen med ungefär 1600 medarbetare. Arbetet som projektör varierar mycket från dag till dag beroende på vilka projekt man arbetar med, hur långt gångna de är och hur stora projekten är.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara: mark- och vägprojektering för ett nytt bostadsområde, vägprojektering för ombyggnad av en motorväg, projektering av ett nytt cykelstråk i stadsmiljö.  Arbetet involverar även mycket social kontakt. En god kommunikation är viktig såväl innan, under och efter ett uppdrag - för att få en nöjd beställare och för att få projekten att fungera mellan de olika kompetenser som finns hos oss på Tyréns.

Det som jag tycker bäst om med yrket som projektör är att varje projekt jag arbetar i är unikt. Inga projekt har samma förutsättningar och inga projekt har samma problem eller lösningar. Det finns alltid nya utmaningar.