lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/ E-huset

Postadress:
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

Programledare

Hans Bagge
hans.bagge@byggtek.lth.se

Tel: 046–222 96 15
Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi, Byggnadsfysik

Biträdande programledare

Susanne Heyden

Susanne Heyden
susanne.heyden@construction.lth.se

Tel: 046–222 73 74
Institutionen för byggvetenskaper, Byggnadsmekanik

Studie- och karriärvägledare

Wiveca Axner

Wiveca Axner
wiveca.axner@kansli.lth.se

Tel: 046–222 92 48
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Internationell koordinator

Marie Brink
Marie.Brink@kansli.lth.se

Tel: 046–222 37 18
Internationella avdelningen
Besöksadress: Kårhuset

Programplanerare

Ronnie Thomasson

Ronnie Thomasson
ronnie.thomasson@kansli.lth.se

Tel: 046–222 84 90
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen