lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Samhället har behov av civilingenjörer som har kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen. Detta gäller såväl nationellt som internationellt vilket innebär att du har en bred framtida arbetsmarknad.

Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. Oavsett var du arbetar i framtiden kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Adam Lunderup, Trainee Swedavia koncern teknik, Arlanda Stockholm

Vilken inriktning hade du på din V-utbildning?

Jag valde att inrikta mig mot byggproduktion och förvaltning, men mitt examensarbete var vinklat mot väg och trafik. Detta för att knyta ihop mitt intresse för infrastruktur.  

Vad gör du idag på jobbet? 

Idag jobbar jag som trainee hos Swedavia, vilket är ett företag som äger, driver och utvecklar Sveriges 10 största flygplatser. Jag ingår i koncern Teknik på Swedavia med arbetsplats Stockholm Arlanda Airport, där jag arbetar med olika uppdrag kring infrastruktur hos flygplatser. Som trainee ingår både praktiska och teoretiska arbetsuppgifter för att få en bra inblick i verksamheten. Studiebesök och arbeten hos andra flygplatser och avdelningar varvas med egna uppdrag ur ett tekniskt perspektiv. 

Projekt som jag bland annat arbetar med är hur Bromma Stockholm Airport kan utvecklas för att smidigare och mer effektivt kan kopplas ihop med en ständigt växande storstad. Frågor som jag främst jobbar med är hur befintlig infrastruktur i staden kopplas ihop med flygplatsen. Hur skulle exempelvis en smidig cykelangöring se ut på Bromma Stockholm Airport? På Stockholm Arlanda Airport utvecklas flygplatsen ständigt och där kan uppdrag behandla allt ifrån nya hotell till förberedande av nya större flygplanstyper.

Har du haft nytta av din utbildning?

Givetvis har jag det. Föst och främst blir man en duktig problemlösare vilket utbildningen i sin helhet har genererat. Specifika kurser som jag främst använder mig utav nu är byggprocessrelaterade, men här och där kommer andra kurser in och kompletterar.

För min del har jag haft nytta av akustik, energieffektivisering, miljökurser samt en del fysik/mekanik. Detta då det pågår ständiga förbättringar kring miljön, flygbuller och teknik på Swedavias flygplatser. Om jag ska välja en kurs borde det bli ”Stadsförnyelse”, den kittlade lite mer än alla andra.

Hur fick du ditt första jobb?

När jag letade examensarbete fick jag en spontan tanke att inrikta mig hos en flygplats och tog telefonen och ringde Malmö Airport. Efter en rad mail och samtal hamnade jag i ett projekt som undersöktes just då, vilket även stämde med mina intressen. Under mitt examensarbete fick jag sedan reda på att Swedavia sökte traineer. Skickade in en ansökan och resten är historia. Var nyfiken och intresserad, så brukar det gå bra.

Vad trivs du mest med i ditt jobb?

Utan tvekan är det atmosfären på en flygplats! Att jag har möjlighet att träffa folk från alla världens hörn är spännande. På Stockholm Arlanda Airport  är ingen dag den andra lik. Självklart bra kollegor och arbetsuppgifter som jag brinner för, det är ju därför jag sökte mig hit.

Vad gör du om fem år?

Förhoppningsvis jobbar jag fortfarande med infrastruktur och samhällsutveckling inom flygbranschen. Kanske är jag projektledare för något byggprojekt i framtiden?

Har du något tips till studenterna om hur de ska förbereda sig för arbetslivet?

Det första och viktigaste tipset när man söker jobb är att hitta något man verkligen tycker är kul. Ofta märker företag vid anställning om du är intresserad eller inte. Någon form utav arbetslivserfarenhet är alltid positivt för att känna på arbetslivet innan det är dags på riktigt. Examensarbetet kan vara början till ett jobb, så mitt tips är att där förbereda intressanta idéer innan man söker sig ett exjobb. 

Lisa Damberg, konsult Sweco Energuide AB, Stockholm

Vilken inriktning hade du på din V-utbildning?

Jag läste specialiseringen Water Resource Management, inklusive ett års utlandsstudier samt examensarbete vid University of California, Irvine.

Vad gör du idag på jobbet?
Jag jobbar som konsult på Sweco Energuide, region Vattenkraft och dammar, vilket medför att mitt jobb är fantastiskt omväxlande. Mitt huvudområde är fyllningsdammar (täta jord- och stenstrukturer som dämmer upp vatten) men jag jobbar även med hydrologi, hydraulik och kraftstationer. Jag tillbringar rätt mycket tid framför datorn, men även en del tid med att leta i arkiv för att hitta äldre ritningar och sedan är det även en del fältarbeten och platsbesök.

Vid datorn är det mycket skissande och ritande i CAD, både i 2D och 3D. Hur ser en fyllningsdamm eller en kraftstation ut inuti? Var kan man lägga nya tillfartsvägar? Jag jobbar även med att bygga modeller i olika beräkningsprogram som bland annat använder finita elementmetoder. Hur påverkar olika material genomströmningen av en damm? Hur stabil är en viss släntlutning med befintligt material? Jag har även använt hydrauliska modeller och GIS för redovisning av hydrauliska och hydrologiska förutsättningar. Vad händer vid extrema vattenflöden? Hur rör sig vattnet runt strukturer och var uppstår slitage och erosion? Givetvis redovisas alla beräkningar och antagande i rapporter, där även analyser och rekommendationer presenteras.

Har du haft nytta av din utbildning?
Ja, många kurser ger en verkligt bra överblick och förståelse. Kanske inte de kurser man tycker är självklarast. Till exempel har jag diskuterat med flera kursare att man haft mer nytta av byggprocessen än man kunde tänka sig när man läste den.

Självklart är det mycket kvar att lära om hur man faktiskt gör när man väl jobbar men överblicken och en grundläggande förståelse för branschen skapar man sig under utbildningen. Att man lärt sig ta in stora mängder information snabbt (hej tentaperiod…), analysera den och få förståelse nog att kunna dra slutsatser är nog ändå det jag tycker jag haft mest nytta av!

Hur fick du ditt första jobb?
Genom att en bekants bekant skickade in mitt CV till en regionchef på Sweco. Det är lätt värt att fråga även ytligt bekanta om hjälp med att titta på CV och vidarebefordra dem inom intressanta företag när man söker första jobbet. De flesta tycker det är kul att hjälpa till även om de inte alls jobbar inom ens område (det gjorde inte min kontakt).

Vad trivs du mest med i ditt jobb?
Allra bäst är mina underbara kollegor. Dessutom har jag en bra chef, och det är väldigt viktigt. Med själva jobbet trivs jag allra bäst med att det är så väldigt omväxlande och att man lär sig nya saker hela, hela tiden. Varje projekt är nytt och det är alltid nya utmaningar. Jag gillar även att projekten har ett slut, med bestämd tidsåtgång och budget, så att man måste ta hänsyn till den dimensionen.

Vad gör du om fem år?
Oj, det är en bra fråga. Jag hoppas att jag fortfarande tycker det är lika kul att lära mig nya saker och att jag får göra det. Jag skulle nog gärna jobba mer översiktligt och hålla ihop projekt så man får lära sig mer om andra teknikgrenar, för att kunna se helheten i större projekt.

Har du något tips till studenterna om hur de ska förbereda sig för arbetslivet?
Behåll kursböckerna för kurserna tills du börjar jobba, jag har saknat en del böcker jag sålt eller bara lånat. Särskilt kurslitteratur från specialiseringen rekommenderar jag att man behåller! Samma sak med anteckningarna, det är väldigt skönt att gå tillbaka till sina egna anteckningar och markeringar där man hittar.

Sedan ska man tänka på att lägga energi på kurser som man tycker är tråkiga, man vet aldrig när man plötsligt behöver kunskaper från dem (jag som absolut inte skulle hålla på med vägar satt och funderade på bärlager och slitlager för ett tag sedan).

Skriv så mycket som möjligt, det är väldigt viktigt att man kan uttrycka sig, och på de tekniska högskolorna glömmer man lätt bort hur viktigt det är att formulera sig i text. Man svär rätt ofta över rapporter som är svårlästa!

Jag tycker det är jätteviktigt att man tar sig tid att ha kul, engagera sig i nationer, utskott, idrotter, föreningar, och vänner eftersom det lär en lyssna på andra människor med andra tankar och perspektiv. Man får dessutom öva upp samarbetsförmågan på ett annorlunda sätt än i skolan, vilket är otroligt viktigt och roligt. Dessutom upptäcker man efteråt att man har skaffat sig ett bra och användbart kontaktnät, utan att ens anstränga sig!

Christin Clausén, konstruktör ELU Konsult AB, Helsingborg

Vilken inriktning hade du på din V-utbildning? 

Under min V-utbildning läste jag konstruktionsinriktningen. 

Vad gör du idag på jobbet? 

Idag jobbar jag som konstruktör inom bro och anläggning. Mina arbetsuppgifter går till största del ut på att göra beräkningar för olika typer av konstruktioner som till exempel broar, stödmurar och pålplattor.  En beräkning kan i korta drag gå till så att jag tar fram laster, räknar fram snittkrafter och dimensionerar de ingående delarna i konstruktionen. 

Har du haft nytta av din utbildning? 

Jag upplever att jag har haft stor nytta av min utbildning och då framförallt av kurserna som jag läste i fyran och femman efter att jag specialiserat mig på konstruktion. Det är mycket jag inte kan från skolan som jag får lära mig nu men det hjälper att ha grundläggande kunskap från skolan så att man i alla fall har en aning om var man ska börja. Jag upplever att mycket av det man lärt sig i skolan är mer teoretiskt och att man nu får lära sig hur man gör det praktiskt. 

Hur fick du ditt första jobb? 

Jag fick mitt första jobb på ELU Konsult genom kontakter som jag skapat då jag gjorde praktik där sommaren mellan fyran och femman. Det kändes som en stor fördel att jag praktiserat där innan jag började jobba eftersom jag då redan hade fått lite inblick i vad jobbet innebar och börjat lära känna mina kollegor. 

Vad trivs du bäst med i ditt jobb? 

I mitt jobb trivs jag väldigt bra med mina arbetsuppgifter. De är utmanande och kräver en hel del tankeverksamhet vilket gör att det sällan blir långtråkigt. Jag trivs också väldigt bra med mina kollegor. Jag kan alltid fråga om hjälp när jag kör fast med mina arbetsuppgifter och stämningen på kontoret gör att det känns roligt att gå till jobbet.

Vad gör du om fem år? 

Om fem år kommer jag nog att vara kvar på ELU. Jag trivs bra och jag har väldigt mycket kvar att lära mig inom brokonstruktion. 

Har du något tips till studenterna om hur dem ska förbereda sig för arbetslivet? 

Mitt bästa tips för att förbereda sig för arbetslivet är att försöka få bra och relevanta sommarpraktiker. Det är ett väldigt bra sätt att både få en inblick i vad man kan tänkas jobba med senare i livet och att knyta viktiga kontakter. När jag började på väg- och vatten visste jag inte riktigt vad jag ville arbeta med och vad de olika specialiseringarna innebar. Genom att göra praktik inom olika områden kan man få en bättre bild av vad de olika yrkena innebär och vad man tycker verkar mest spännande.

Philip Hon, BIM Manager, Multikonsult, Norge

Vilken inriktning hade du på din V-utbildning?

Som inriktning hade jag hälften Konstruktion och hälften Vägbyggnad. Jag var helt inne på att bygga häftiga byggnader från första året men upptäckte att vägprojektering är mer spännande under tredje året.

Vad gör du idag på jobbet?

Idag jobbar jag med vägplanering och BIM. Dagen varierar med allt från framtagning/detaljering av lösningar, möten med kunder/kollegor, ritningsframställning, 3D-Samordning och visualisering till tvärdisciplinär koordinering.

Har du haft nytta av din utbildning?

Ja, största nyttan med utbildningen var metodiken för att lösa problem, både individuellt och i grupp. Vi behöver bägge delar för att genomföra ett lyckat projekt.

Hur fick du ditt första jobb?

Första jobbet efter examen fick jag på WSP, som jag jobbade deltid på under studietiden.

Vad trivs du mest med i ditt jobb?

Trivs mest med friheten att vara kreativ i vägplanering. Ingenting är bara svart eller vitt. Det är också väldig roligt med 3D-projektering som är det mest spännande som sker i anläggsbranschen nu!

Vad gör du om fem år?

Om fem år är jag specialist på BIM inom infrastruktur.

Har du något tips till studenterna om hur de ska förbereda sig för arbetslivet?

Tro på det ni har valt som utbildning och kom i mål. Fånga alla möjligheter där ni kan utveckla er eller skapa kontakt. Var inte rädd att misslyckas. Lycka till med allt!