lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Väg- och vattenbyggare är efterfrågade civilingenjörer och arbetar inom samhällsbyggnadsområdet. Byggbranschen i ett större perspektiv samt människa, teknik och miljö står i fokus under denna populära LTH-utbildning. Du får kontakt med dina framtida arbetsgivare redan under din studietid och efter examen kan du se fram emot ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Frågor kring samhällsbyggnad påverkar alla människors vardag och livsmiljö. Samtidigt leder kraven på en hållbar utveckling i samhället till ett alltmer omfattande behov av teknisk kompetens inom området. Utbildningen i väg- och vattenbyggnad på LTH fokuserar just på dessa frågor och krav. 

Väg- och vattenbyggnadsprogrammet läser du för att:

 • du är intresserad av samspelet mellan människa, teknik och miljö
 • du är intresserad av samhällsplanering och/eller produktion och konstruktion av hus, trafikplatser med mera.
 • du vill ha en gedigen utbildning som ger en grund för framtidens yrkesliv
 • du vill ha ett stimulerande och varierande arbete i framtiden

Programmet präglas av sin förankring i samhällets behov av väl fungerande byggnader och infrastrukturer.

På programmet har vi som mål att du, som student, ska få en helhetsbild av Väg- och vattenbyggarens arbetsområde. Genom programmets upplägg och struktur vill vi uppmuntra till samarbete och en integration mellan ämnen.

Efter din examen kan du vara med och handfast påverka hur vårt framtida samhälle ska se ut och fungera, från naturresursplanering och praktisk miljövård till stadsplanering, byggande och byggnadsvård.

Vid Lunds Tekniska Högskola är det tre områden som är speciellt starka vad gäller kompetens och forskning: 

 • Trafikplanering
 • Byggnadsteknik, med betoning på byggandet av hus
 • Vattenresursplanering

Här finns landets mest kompetenta lärare och forskare, som arbetar både nationellt och internationellt.

För att ytterligare bredda dina kunskaper på området erbjuder programmet följande specialiseringar:

 • Anläggningsteknik
 • Byggproduktion och förvaltning
 • Husbyggnadsteknik
 • Konstruktion
 • Väg- och trafikteknik
 • Vattenresurshantering

Framtiden

Samhället har behov av civilingenjörer som har kompetens att delta i planering, byggande och förvaltande av byggnader och anläggningar, transportsystem och samhällen. Detta gäller såväl nationellt som internationellt vilket innebär att du har en bred framtida arbetsmarknad.

Din arbetsplats kan finnas inom privat såväl som offentlig sektor, den kan finnas hos mindre konsultfirmor eller stora entreprenadföretag. Oavsett var du arbetar i framtiden kommer du att ha stora möjligheter att få ett intressant arbete där din insats kan göra skillnad.

Kurser och upplägg

De första tre åren innehåller ämnen som ger dig en bas inom största delen av en Väg- och vattenbyggares arbetsområde. Studietiden ägnas åt grundläggande naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt karaktärsämnen gemensamma för alla Väg- och vattenbyggare.

Under de avslutande två åren av utbildningen skaffar du dig en fördjupad kunskapsprofil genom ditt val av specialiserade kurser och examensarbete. Detta gör du genom att välja att fördjupa dig inom ett eller flera av väg- och vattenbyggnadsprogrammets ämnesområden. Dessutom finns ett utbud av valfria kurser både inom V, vid resten av LTH samt vid Lunds universitet som du kan välja bland.

Specialiseringar inom Väg- och vattenbyggnadsteknik är (läs mer om dem här):

 • Anläggningsteknik
 • Byggproduktion och förvaltning
 • Husbyggnadsteknik
 • Konstruktion
 • Väg- och trafikteknik
 • Vattenresurshantering

Det finns även goda möjligheter till utlandsstudier samt studier inom andra ämnen, t ex språk, juridik och arkitektur.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Examensbenämning

Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad

Master of Science in Engineering, Civil Engineering

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår