Tekniskt basår

Förberedande utbildning  •  1 år

Möt Theodor Sigmond

Före basåret hade jag inte något särskilt intresse för matematik, men i och med basåret ändrades min inställning till att bli mer positiv.

Theodor Sigmond

Det bästa med LTH är att det är otroligt duktiga och engagerade lärare och hög klass på studierna. Före basåret hade jag inte något särskilt intresse för matematik, men i och med basåret ändrades min inställning till att bli mer positiv. Nu när jag läser till civilingenjör tycker jag att matematik bara blir roligare ju högre upp i nivå man kommer, eftersom man då ser allt mer av dess tillämpningar.

På Tekniskt basår får man en bra sammanfattning av det viktigaste på gymnasienivå inom matematik, fysik och kemi, som är en bra grund för vidare tekniska studier. Det var, i mitt fall, även en ganska brokig sammansättning av studenter i klassen, eftersom folk kom från flera olika program och årskurser, vilket gjorde att det blev bra mångfald och trevlig stämning.

Tekniskt basår ger kompetens till vidare tekniska studier. Jag har tidigare läst samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet då jag vid det tillfället fann dessa ämnen mer intressanta. Jag är fortfarande intresserad av samhällsvetenskap, men efter basåret har ett mycket starkt intresse väckts även för de tekniska ämnena. Jag har redan haft stor användning av det jag lärde mig på basåret.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Catarina Gustafsson

Jag tycker att utbildningen har varit väldigt bra, med väldigt engagerade och duktiga lärare. Det bästa med LTH är dess goda rykte både i Sverige och utomlands, vilket jag tror ger större möjligheter när man kommer ut i arbetslivet.

Catarina Gustafsson

Anledningen till att jag valde tekniskt basår var att jag på gymnasiet studerade samhällsvetenskaplig linje. Istället för att läsa upp alla naturvetenskapliga ämne på Komvux kändes det mycket smidigare att gå ett år på tekniskt basår. Ett stort plus är ju också att man får en garantiplats på valfri högskoleingenjörsutbildning i Helsingborg.

Det bästa med tekniskt basår är att man får en jättebra grund till den högskoleutbildning man sedan går. Jag fick genom tekniskt basår en möjlighet att känna på hur det är att studera på högskolenivå och att lära mig hur viktigt det är att ligga i fas med studierna. Jag tycker att utbildningen har varit väldigt bra, med väldigt engagerade och duktiga lärare.

Det bästa med LTH är dess goda rykte både i Sverige och utomlands, vilket jag tror ger större möjligheter när man kommer ut i arbetslivet. Dessutom är LTH en engagerad skola med bra lärare som tänker på sina studenter.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Möt Anton Hyllstam

Basåret gav en bra grund i studieteknik. Det har verkligen varit till nytta nu när jag läser ingenjörsutbildningen.

Anton Hyllstam

Det var det gröna miljöhjärtat som avgjorde när Anton Hyllstam valde ingenjörsutbildning.

– Tågtrafiken är miljövänlig och det är säkert och bekvämt att åka tåg, säger han.

Innan Anton påbörjade utbildningen i järnvägsteknik läste han ett tekniskt basår vid Campus Helsingborg. Där fick han möjlighet att förbereda sig inför högskolestudierna och öva upp sitt logiska tänkande.

– Det har verkligen varit till nytta nu när jag läser ingenjörsutbildningen. Basåret gav en bra grund i studieteknik, säger Anton.

Han beskriver sig själv som en entreprenör med teknikintresse.

– Jag tycker om att engagera mig och vara spindeln i nätet. Drömjobbet är definitivt att bli gruppledare eller chef för att kunna leda och coacha andra. Det är ett mål som jag har bestämt mig för att komma till. Jag fastnade för järnvägsingenjör redan när jag läste basåret. Och det visade sig vara helt rätt val. Här på Campus Helsingborg är det en bra atmosfär, personligt och nära kontakt mellan studenterna.

Efter utbildningen vill Anton vara med och utveckla framtidens järnvägar, gärna som chef eller konsult. Men innan dess kan han tänka sig att arbeta som byggarbetsledare för att få erfarenhet av hur ett järnvägsbygge fungerar.

– Jag har tankar både på att jobba i Sverige och utomlands. Människor jag möter från järnvägsbranschen säger att de har glädje av att gå till arbetet varje dag. Det vill jag också uppnå.

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen