lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ny student

Här hittar du det material som du behöver ha inför terminsstarten. Ännu mer information hittar du på Antagen (Ingenjörshögskolan Hbg), t ex om hur du aktiverar ditt studentkonto.

Programmet hälsar välkommen

Vi är många som vill hälsa dig välkommen och vi hoppas att du ska trivas. Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier på Tekniskt basår vid LTH Ingenjörs­hög­skolan vid Campus Helsingborg. Självklart kommer vi göra vårt yttersta för att till­mötesgå dina för­vänt­­­ningar på en bra och konkurrenskraftig utbildning. Vi hoppas att du gärna väljer att fortsätta dina studier inom LTH efter basåret.

Tekniskt basår ger dig rätt behörighet för fortsatta tekniska högskolestudier. Slutbetyg på Tekniskt basår delas ut när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och examinerade på LTH. Graderade betyg används ej.

Efterfrågan på utbildade högskoleingenjörer är stort, inte bara i Sverige. Med en treårig utbildning får du titeln Bachelor of Science in Engineering som öppnar vägar ut i hela världen. Du kan även välja att läsa vidare på brand- eller civilingenjörsutbildning vid LTH Lund.

Vi ses i augusti!

Håkan Linder, programledare, matematik
Charlotta Nilsson,
fysik
Ia Rosenlind, kemi
Ylva Oscarsson, utb samordnare/ studievägledare

Mottagningsdagarna 29-31 augusti

Schema över mottagningsdagarna hittar du överst på den här sidan.

Uppropet äger rum onsdagen den 29 augusti kl 13.30 i sal U203 på Campus Helsingborg. Ingång: Univer­­­sitets­­platsen 2. Salen ligger en trappa upp när du kommer in vid receptionen. Efter uppropet får du när­ma­­re information om basåret och om studentkårens aktiviteter. Du får också praktisk information om biblioteket.

Glöm inte att du måste tacka ja till din plats via antagning.se. Om du inte kan närvara på uppropet måste du anmäla det i förväg annars förlorar du din plats på utbild­ningen (mer information här till höger).

Den 30-31 augusti innehåller en intro­duk­tion till dina studier och ditt liv som student. På torsdagen är det ”lära-känna-varandra”-dag tillsammans med lärare och studievägledare. LTHs studie- och karriärvägledning bjuder på lunchmacka. Laktovegetariskt alternativ finns. Övriga önskemål om specialkost, var vänlig meddela på uppropet.

På fredagen blir det introduktion till fysik och kemi. Du får även möjlig­heten att repetera lite av gymnasiematematiken.

Undervisning

Schema från 3 september och framåt hit­tar du på överst på sidan.

Tekniskt basår är en ettårig komplettering för dig som vill studera vidare på teknisk högskola. Följande kurser ingår:

  • Matematik 3c
  • Matematik 4
  • Fysik 1-2
  • Kemi 1
  • Tillämpad kemi
  • Teknisk orienteringskurs

Kursernas fördelning över läsåret:

Höstterminen 2018Vårterminen 2019
Matematik 3cMatematik 4
Fysik 1-2 Fysik 1-2 forts
Kemi 1 Kemi 1 forts / Tillämpad kemi
Teknisk orienteringskurs Teknisk orienteringskurs forts

Laborationerna i kemi kommer att ges vid Kemicentrum, LTH i Lund. Det blir totalt sex halvdags­labora­tio­ner. Kostnaden för resor till Lund står du själv för. Övrig undervisning äger rum på Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg.

Mer information om höstterminens kurser och vilken kurslitteratur du ska inhandla finns i högerspalten. Kurslitteraturen i fysik är inte utsatt, då vi rekommenderar dig att avvakta att inhandla den. Mer information får du på uppropet. 

Avvakta även med inköp av miniräknare tills efter uppropet då du får mer information om vilken miniräknare som är lämplig.

Övrig nyttig information hittar du i Din guide till LTH (se överst på sidan). Här kan du läsa om under­visningen och om läsårsindelningen och du hittar bostadstips samt information om ekonomi och studiemedel.

Fortsatta studier

Godkänt basår

Slutbetyg på Tekniskt basår delas ut när alla obligatoriska moment på basåret är godkända och exa­mi­ne­ra­de på LTH. Grade­rade betyg används ej.

Platsgaranti

Godkänt basår ger dig platsgaranti till val­­­fri hög­­­skole­ingenjörsutbildning vid LTH Ingen­jörs­­högskolan i Helsing­­­­borg. Du kan välja mel­lan Data­teknik, Elektro­teknik med auto­ma­­tion, Bygg­­teknik med arkitektur, Bygg­­teknik - järn­vägs­teknik samt Bygg­­teknik - väg-/trafik­teknik.

Platsgarantin för att påbörja en högskole­ingenjörsutbildning hösten 2019 gäller under förut­sättning att du sökt utbildningen senast 15 april 2019 via antagning.se och är godkänd på basåret senast 15 juni 2019.

Behörighet

Godkänt basår ger dig behörighet att läsa till brandingenjör eller civilingenjör inom LTH.

Förhinder att närvara på uppropet?

I juli får du ett antagningsbesked från UHR via SMS eller e-post (beroende på vad du angett i din ansökan). I antagningsbeskedet anges vilket datum du senast ska lämna svar till UHR om du vill ha den plats som erbjuds. Det är viktigt att du skickar in svaret i tid!

För att behålla din studieplats vid LTH måste du delta i hälsningsanförande med upprop för ditt program. Ta med dig ditt antagningsbesked och legitimation. Om du inte kan vara med på hälsningsanförandet med upprop så måste du i förväg meddela detta till LTH. Gå in på kommer inte på uppropet och följ anvisningarna.

I det fall du inte kommer till hälsningsanförandet med upprop, utan att ha meddelat förhinder, förlorar du din plats. 

Reserv
Som reserv ska du inte komma till uppropet. Om du efter upprop har fått en plats så hör LTH:s antagningsavdelning av sig till dig.