Teknisk nanovetenskap

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Specialiseringar

Den specialisering du väljer kommer att ge dig en spetskompetens inom utbildningen. Oavsett specialisering kan din framtida arbetsmarknad vara inom både industrin och akademin.

Nanobiomedicin: förbereder dig för ett jobb inom t.ex. läkemedelsindustrin. Du kan också komma att arbeta med utveckling av andra typer av medicinska produkter eller material för medicinska ändamål.

Material: fokuserar på uppbyggnaden av material. I ett framtida arbete är det möjligt att du hamnar inom industri som utvecklar starkare och lättare material för allt från tennisracket till flygplan.

Nanofysik: ger en stor valfrihet för framtiden där du kan komma att arbeta inom allt från grundläggande halvledarfysik till mer teoretisk modellering av nanostrukturer.

Höghastighets- och nanoelektronik: kan leda till arbete med utveckling av elektronik för nästa generations datorer; komponenter designade för hög hastighet och låg energikonsumtion.