lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser & upplägg

Under de fem åren får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin. Utbildningen har ett tvärvetenskapligt upplägg med en röd tråd. Du får en gedigen teoribakgrund till nanovärlden och goda kunskaper om och färdigheter i tekniker för att skapa och analysera nanostrukturer.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.

Kurser (läro- och timplan)

Efter tre år får du skapa dig en egen profil mot yrkesrollen som nanovetare inom en av följande fyra specialiseringar: höghastighets- och nanoelektronik, nanobiomedicin, nanofysik eller material. 

Specialiseringarna ger spetsen i utbildningen efter de inledande tre årens breda grundblock. Oavsett vilken av specialiseringarna du väljer kan din framtida arbetsmarknad komma att vara både industrin och akademin.

Specialiseringar