lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/ E-huset

Postadress:
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
teknisknanovetenskap@kansli.lth.se

Studie- och karriärvägledare

Maria Sörensson

Maria Sörensson
maria.sorensson@kansli.lth.se

Tel: 046-222 08 54
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programplanerare

Johan Hugosson

Johan Hugosson
johan.hugosson@kansli.lth.se

Tel: 046–222 74 95
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Charlotta Nilsson

Charlotta Nilsson 
charlotta.nilsson@nuclear.lu.se

Tel: 046–222 76 82
Kärnfysik (LTH)

Biträdande programledare

Magnus Borgström

Magnus Borgström
magnus.borgstrom@ftf.lth.se

Tel: 046–222 36 37
Fasta tillståndets fysik