lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Arbetsmarknad

Nanoteknik används i diverse fält, allt ifrån skönhets- och klädindustri till medicin- och halvledarindustrin. Fortfarande satsas allt större resurser på forskning och utveckling inom fältet, inte minst i avseende att bestämma hur nanotekniken påverkar oss och omgivningen.

Efter examen kan du se fram emot ett omväxlande arbete där du, ofta i en internationell miljö, arbetar med att utveckla forskningsnära, avancerade tekniska produkter, system och metoder inom biologi, fysik, kemi, elektronik eller materialvetenskap.

Du kan t ex komma att arbeta som arbetsledare, specialist eller forskare i ett företag inom biomedicin, informationsteknik eller materialteknik och du kommer med din tvärvetenskapliga utbildning att vara attraktiv på arbetsmarknaden som är bred och möjligheterna många, vilket illustreras nedan av tidigare studenter.

  Vad arbetar före detta studenter med idag?

  Cezar Zota, doktorand, Lunds Tekniska Högskola

  Jag skrev mitt exjobb på University of Tokyo i Japan och fick där en första och väldigt positiv erfarenhet av forskning. Efter examen kändes det naturligt att fortsätta som doktorand, vilket jag gjorde i Lund.

   I vår grupp jobbar vi med nanoelektronik. Vi tillverkar elektriska komponenter på nanometer-skalan från grunden i ett renrumslaboratorium. Vi forskar om transistorer som datorns minsta beståndsdel. Utvecklingen av transistorn har drivit den moderna tidens teknologiska utveckling, från den första datorn, ENIAC, som vägde 30 ton, till en modern mobiltelefon som väger ett par hundra gram och är tusen gånger snabbare.

  Det har nu gått fyra år sedan jag började doktorera och under den tiden har jag spenderat många timmar i labbet. Många sena kvällar framför datorn. Skrivit artiklar, undervisat andra och själv varit student. I min forskning har jag designat och tillverkat de snabbaste transistorerna som någonsin tillverkats. Som doktorand får jag utrymme till att helt ge mig hän åt mitt projekt, men utmanas också utifrån från olika håll, vilket ger en stark känsla av personlig tillväxt och dagar som sällan är varandra lika.

  Inom det närmaste halvåret ska jag disputera och därefter fortsätta på den akademiska banan med en post-doc utomlands.

   

  Malin Sohlmér fokuserar på utvecklingsarbete på Paxymer

  Jag arbetar på ett företag som heter Paxymer och som ligger i Stockholm. Företag som utvecklar halogenfria och miljövänliga flamskydd och jag fokuserar på utvecklingsarbete. Det innebär i praktiken att jag testar formuleringar med olika material och försöker att utveckla vårt arbetarsätt exempelvis vilka analyser vi ska göra. Det blir en hel del tid i labbet, men även en del tid med att skriva rapporter och att försöka hitta lösningar på olika tekniska problem.

  Jag är ganska nyanställd och tidigare arbetade jag på ett annat företag med kundkontakt och försäljning av programvara för simulering av materialegenskaper under två års tid.

  Den nyttan jag har av min utbildning är givetvis att man lär sig ett visst tankesätt för problemlösning, hur man hittar information och löser tekniska problem. Nanoteknik har även fördelen med att man läser en blandning av ämnen och får en grundläggande förståelse för många ämnen som t.ex. kemi, fysik, materialteknik och biologi, vilket gör att det blir lättare att förstå personer från olika branscher och ämnesområden. Jag känner mig inte särskilt "bunden" till en specifik bransch eller typ av företag, utan det är mer fritt.

  Mitt råd till blivande studenter skulle nog vara att ta en titt på arbetsmarknaden innan man väljer utbildning. Gå in och kolla på lite jobbannonser. Vilken typ av utbildning efterfrågas? Vilken typ av jobb finns det? Vad skulle jag tycka är roligt att jobba med i praktiken - och vilka kurser/vilket program kan ta mig dit? Men i slutändan är det nog ändå viktigast att välja kurser som verkar roliga, det gör det hela mycket lättare och sannolikheten att du kan söka jobb där du kommer trivas blir större. Och engagera dig gärna i studentorganisationer (kåren, sektionen, nationer), det är både kul och kan ge erfarenhet som tar lång tid att samla ihop i arbetslivet!

  Emil Rofors doktorand på avdelningen för kärnfysik, Lunds universitet

  Hur blev du doktorand?

  Jag blev sugen på att doktorera under tiden jag jobbade med mitt exjobb i en forskargrupp. De skulle anställa en doktorand lagom till när jag var färdig så jag sökte och fick den tjänsten. Jag sitter idag på avdelningen för kärnfysik och området är neutrondetektion.

  Vad handlar din avhandling om?

  Mitt projekt är i samarbete med ESS där vi kollar på alternativ till traditionella Helium-3-neutrondetektorer. Helium-3 har blivit alldeles för dyrt för det finns så lite av det i världen och USA har nästan all. Bor-10 är ett av de alternativa ämnena som är en stark kandidat att också klara av att detektera neutronerna.

  Vet du varför du valde att läsa teknisk nanovetenskap?

  Mitt val stod mellan teknisk fysik och teknisk nanovetenskap. Men jag ville prova mer av alla naturämnena och tyckte att nano verkade modernt och spännande.

  Vad är bäst med utbildningen?

  Efter att ha läst tre år kände jag att programmering och fysik var det intressanta för mig. Under specialiseringen de två sista åren valde jag att läsa vidare inom dessa ämnen. Det visste jag inte alls när jag valde program så jag är jättenöjd att jag fick möjlighet att börja brett sen rikta in mig. Mina kemi- och biologikunskaper har jag också nytta av och ger mig en bred grund som kan ta mig in i många fält.

  Om du skulle ge ett råd till någon som går på gymnasiet och funderar på att läsa vidare, vad skulle det vara?

  Det går att anpassa rätt mycket efterhand som man lär sig vad man tycker är intressantast. Det är svårt att veta från början.

  Niklas Lindblad, Technology Analyst, J.P. Morgan Chase & Co

  Niklas Lindblad

  Jag arbetar i London på J.P. Morgan Chase & Co, inom deras investment bank. Mitt jobb innebär programmering av ett av deras datorsystem som är själva kärnan till bolagets trading-system. Det roligaste är att jag får ägna mig åt problemlösning i stor skala. Systemen vi arbetar med är oerhört komplexa, enorma summor pengar går genom dem och de ska fungera för marknader över hela världen.

  Jag fick mitt jobb efter att ha haft ett internship förra sommaren. I och med att jag redan varit här ett par månader visste jag vad jag gav mig in på. Steget från att vara student till att gå in i yrkeslivet har skett gradvis för mig. Det är snarare kontrasten mellan att vara egenföretagare och anställd som är skarpast för mig. När jag var student drev jag ett eget företag inom programmering och webbutveckling. Som anställd på ett större företag får du möjligheten att jobba med storskaliga projekt och större resurser. Du har däremot mindre frihet än om du vore din egen.

  En av många saker jag tagit med mig från utbildningen är förmågan till problemlösning. Just nanoteknik handlar om att förbättra saker: Något ska dra mindre ström, sjukvården ska förbättras utan att bli dyrare, material ska hålla längre, och så vidare. Du skapar nytt och jobbar för förbättring.

  Ett av mina bästa karriärtips är att åka på internship! I USA och Storbritannien är det oftast så du får ditt första jobb. Och om du tycker extra mycket om ett visst ämnesområde, se till att göra det till en hobby även vid sidan av studierna. Det kan leda till så många olika möjligheter. För mig var programmering en sådan sak. Till sist tycker jag att man ska engagera sig i studentlivet, det är så roligt att umgås och samarbeta med studenter från hela universitetet.

  Niklas Ehrlin, utvecklingsingenjör, Sandvik SRP

  Jag läste Teknisk nanovetenskap med en specialisering mot materialteknologi och kemi. För mig som har ett brett intresse för naturvetenskap så var det väldigt lyckat att studera en kombination av kurser inom medicin, fysik, kemi och elektronik.

  Alla har gett mig kunskaper och djupare förståelse för olika nanovetenskapsområden, vilket indirekt hjälper mig att snabbare se och förstå problem samtidigt som det hjälper mig att lättare tänka utanför boxen.

  Efter avslutat exjobb på Sandvik SRP påbörjade jag en kortare projektanställning som utvecklingsingenjör inom materialteknik på samma företag. Syftet med denna projektanställning är att implementera de resultat jag fann i mitt examensarbete i ett fullskaleförsök. Mitt examensarbete handlade om att försöka förbättra slitmotståndet hos de gjutna stållegeringarna som används i Sandviks stenkrossar. Nu går mitt arbete går ut på att försöka få processen i produktionen att inte avvika för mycket från de försök vi gjorde i labbskala. Vidare kommer jag att göra metallurgiska undersökningar på godset efter avgjutning och värmebehandling för att även här säkerställa att resultatet är likvärdigt med resultaten från labbet.

  Caroline Andersson, doktorand IBMs forskningscentrum Zürich, Schweiz

  Efter min civilingenjörsexamen i teknisk nanovetenskap från LTH så doktorerar jag nu på IBMs forskningscentrum i Zurich i samarbete med ETH i Zurich, Schweiz. I projektet som jag jobbar med undersöker vi alternativa materialkombinationer som skulle kunna ersätta kisel (Si) och kiseldioxid (SiO2) i framtida transistorer. I praktiken innebär det mestadels arbete i laboratorium, antingen vid producering av proverna eller när de karakteriseras.

  Jag valde att läsa på LTH dels eftersom det är en så pass välkänd teknisk högskola med gott rykte både i Sverige och utomlands och dels eftersom Lund är en så attraktiv studentstad. Personligen är jag väldigt nöjd med utbildningen teknisk nanovetenskap.

  Erik Börjesson, Development Engineer, Tetra Pak Processing Systems

  Den största anledningen till att jag började läsa på LTH var nog Lunds signum som en härlig studentstad, en del av familjen bor dessutom i staden. Att det blev just Teknisk nanovetenskap berodde på att jag tilltalades av utbildningens bredd och så här i efterhand känner jag att det har gjort att jag kan ta till mig information från många tekniska områden, vilket jag har nytta av i mitt arbete. Utbildningens mer unika kurser inom analys på nanoskalan och hantering av elektronmikroskop samt inom olika typer av materialbearbetning har dessutom gett mig en viss spetskompetens redan som nyutexaminerad.

  Just nu arbetar jag på avdelningen för Research and Technology. Mina arbetsuppgifter är varierande och jag har bland annat arbetat med en undersökning av vilka möjliga positiva applikationer nanoteknik skulle kunna ha inom process av livsmedel.

  Jag trivs mycket bra med mitt jobb och jag känner verkligen att utbildningen förberedde mig för arbetslivet.

  Sania Bäckström, Research Scientist på Spago Imaging

  Nu när jag är färdig med programmet är det roligt att se hur mycket jobb det finns för mig inom bionanovetenskap både i Öresundsregionen och i Europa. Jag har tagit en doktorsexamen i fysik vid Danmarks Tekniske Universitet och Aquaporin där jag arbetade med att ta fram framtidens renaste vatten med hjälp av naturens egna vattenfilter - aquaporiner. Idag arbetar jag som Research Scientist vid Spago Imaging i Lund där jag utvecklar nanopartiklar designade för radionuklidterapi av flera stora tumörsjukdomar. Det är ett intressant forskningsområde med stor samhällsnytta.

  Veronica Karlsson, forskningsingenjör Bonesupport AB, Lund

  Jag gillade den problemlösningsinriktade inlärningen och den röda tråd som löpte genom hela utbildningen. Jag använder dagligen fl era av alla de verktyg, för att angripa och lösa problem av helt olika karaktär, som jag fått med mig från mina år på LTH. Lärarna på LTH är generellt väldigt engagerade i både sina ämnesområden och sina studenters utveckling. Många av dem arbetar dessutom med världsledande forskning inom olika ämnesområden. Det är en häftig känsla att få höra en föreläsare berätta om sin forskning ena dagen och sedan kunna läsa en artikel om samma persons framsteg i Ny Teknik nästa dag.

  Nu är jag anställd som forskningsingenjör på Bonesupport AB, ett medicinsk-tekniskt företag på Ideon i Lund. Här arbetar jag med att utveckla injicerbart syntetiskt benmaterial. Mina arbetsuppgifter är ganska varierande och jag jobbar både praktiskt i labbet och teoretiskt med att analysera data och läsa artiklar för att planera den fortsatta utvecklingen.

  Chi-Man Tran, Research Technician, Haldor Topsoe, Danmark

  Det som var bra med utbildningen var att man fick en bred bas inom kemi, elektronik, biologi och fysik. I slutet av utbildningen inriktar man sig mot det som man är intresserad av, vilket för min del blev materialinriktningen.

  Efter min utbildning har jag jobbat på Haldor Topsoe som producerar katalysatorer. Jag har fått huvudansvaret för ett elektronmikroskop av avancerad karaktär. Värt att nämna är dess egenskap att kunna leda in gaser för att studera strukturförändringar och kemiska förlopp i realtid.

  Det vardagliga arbetet är varierat men handlar till stor del om att karakterisera och analysera olika typer av prover. Dessa kan vara allt från metaller till keramer. Jag jobbar väldigt mycket utåt med tanke på att det både är interna och externa kunder som skickar in proverna för analys. Arbetet är inte alls introvert som många skulle tro. Varvat med det dagliga arbetet deltar jag även i olika projekt, där samarbete är en viktig beståndsdel. Det ges tillfälle för experter inom olika fält såsom kemister, fysiker, tekniker och materialvetare att träffas för att komma fram till lösningar på olika problemställningar. Detta tycker jag är både stimulerande och utvecklande då man får vara med och påverka.