lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Studentintervjuer

Ingrid Johansson

Det bästa med LTH är att det är en bra teknisk högskola med hela Lunds universitets goda rykte i ryggen. Utbildningarna har hög kvalitet och det finns ett stort kursutbud att välja bland.

Det bästa med utbildningen är helt klart bredden. Det är fokus på matematiken och dess tillämpningar, men för att använda den läser vi också mycket programmering och olika ämnen som vi kan rikta in oss mot såsom ekonomi, signalbehandling och fysikaliska beräkningar. Att det inte bara är matematik gör att man får en insikt om alla de områden där man kan tillämpa sina kunskaper och välja det man tycker är roligast, samtidigt som man aldrig hinner tröttna på det man läser.

Ända sedan lågstadiet så har matematik varit mitt favoritämne i skolan. Jag hade lätt för det och det var roligt. Det ledde mig till att läsa natur på gymnasiet, med extra mycket matte. När det sedan var dags att bestämma sig för vägen efter gymnasiet så visste jag att jag ville läsa matematik på något sätt. Civilingenjör var ett alternativ som verkade bra. Jag fick höra att man kunde göra vad som helst sen. Jag började kolla olika civilingenjörsutbildningar, men inte förrän jag hittade teknisk matematik kändes det rätt. Det var ju precis det här jag ville göra, använda matematiken!

Kerstin Johnsson

Att läsa något som leder till ett yrke där man gör verklig samhällsnytta är mycket viktigt för mig. Teknik var jag egentligen inte intresserad av, men ett stort teknikintresse har växt fram under min studietid. Utbildningen är väl sammanhållen och genomtänkt. För att få extra utmaningar går det enkelt att läsa extra eller i förväg och för en gångs skull är det ens egen kapacitet som sätter gränsen istället för kursutbudet.

På LTH är studentengagemanget stort! Det ger en härligt skön stämning som ingjuter känslan att ingenting är omöjligt och som får en att växa långt utöver det studierna ger. När jag började på LTH var jag en blyg och försiktig tjej som knappast anade att jag fyra år senare skulle ha flera ansvarsfulla uppdrag i studentkåren bakom mig och vara på väg mot ett års studier vid University of California i Berkeley.

Hilda Lindvall

Det bästa med LTH är stämningen! Under mina hittills tre år vid LTH har jag nästan bara mött trevliga personer och det gäller både lärare och studenter. Sammanhållningen bland studenterna är mycket bra, vi gör allt vi kan för att hjälpa och underlätta för varandra.

Det bästa med utbildningen är utmaningen. Varje dag lär jag mig något nytt och det som kändes omöjligt för ett halvår sedan känns självklart nu. Jag hoppas att jag i slutet av utbildningen kommer kunna knyta ihop all kunskap under mina år vid LTH och sen använda dem för att få mitt drömjobb och för att uppnå mina mål.

En kompis övertalade mig att söka teknisk matematik. Jag har en bit kvar till examen men han kommer vara en av de första som får inbjudan till min examensfest. Jag är så glad över att han talade varmt om LTH och utbildningarna och det är jag honom evigt tacksam för. Att jag fortfarande inte riktigt vet vad en typisk civilingenjör har för arbetsuppgifter spelar ingen roll. Detta eftersom man som ingenjör har oändligt många möjligheter och det ena jobbet är inte det andra likt.