Teknisk matematik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Möt Ingrid Johansson

Det bästa med LTH är att det är en bra teknisk högskola med hela Lunds universitets goda rykte i ryggen. Utbildningarna har hög kvalitet och det finns ett stort kursutbud att välja bland.

Ingrid Johannson

Det bästa med LTH är att det är en bra teknisk högskola med hela Lunds universitets goda rykte i ryggen. Utbildningarna har hög kvalitet och det finns ett stort kursutbud att välja bland.

Det bästa med utbildningen är helt klart bredden. Det är fokus på matematiken och dess tillämpningar, men för att använda den läser vi också mycket programmering och olika ämnen som vi kan rikta in oss mot såsom ekonomi, signalbehandling och fysikaliska beräkningar. Att det inte bara är matematik gör att man får en insikt om alla de områden där man kan tillämpa sina kunskaper och välja det man tycker är roligast, samtidigt som man aldrig hinner tröttna på det man läser.

Ända sedan lågstadiet så har matematik varit mitt favoritämne i skolan. Jag hade lätt för det och det var roligt. Det ledde mig till att läsa natur på gymnasiet, med extra mycket matte. När det sedan var dags att bestämma sig för vägen efter gymnasiet så visste jag att jag ville läsa matematik på något sätt. Civilingenjör var ett alternativ som verkade bra. Jag fick höra att man kunde göra vad som helst sen. Jag började kolla olika civilingenjörsutbildningar, men inte förrän jag hittade teknisk matematik kändes det rätt. Det var ju precis det här jag ville göra, använda matematiken!

Läs hela berättelsen 
Göm berättelsen 

Martin Appelgren, Precio Systemutveckling AB, Borlänge

Matematiken fungerade som en röd tråd genom alla ämnesområden och kurser vilket lärde oss att snabbt se mönster och sammanhang.

Martin Appelgren

Teknisk matematik var en mycket givande, utmanade och intressant utbildning som verkligen har utvecklat min problemlösningsförmåga och min analytiska sida. Matematiken fungerade som en röd tråd genom alla ämnesområden och kurser vilket lärde oss att snabbt se mönster och sammanhang. Detta har varit väldigt värdefullt för mig i mitt vardagliga arbete.

Efter att ha arbetet nästan fem år som IT-konsult hos Accenture i Köpenhamn, arbetar jag nu som IT-projektledare hos Trafikverket i Borlänge via konsultbolaget Precio Systemutveckling AB. Trafikverket är en stor och komplex myndighet med flera olika verksamhetsområden. Som projektledare hos IT ansvarar jag för att mina IT projekt blir levererade inom givna budgetar och tidsramar. Det ställer krav på kommunikation, förmåga att planera och organisera samt att vara lösningsorienterad.

En annan positiv fördel med Lund är det fantastiska studielivet. Här finns något för alla och under min studietid engagerade jag mig mycket i både det studiesociala och i det studiepolitiska arbetet. På många sätt var lärdomarna från dessa engagemang minst lika viktiga som själva utbildningen när jag senare kom ut i arbetslivet. Något som är unikt för en studentstad som Lund.