lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Porträtt

Ingrid Johansson

Det bästa med LTH är att det är en bra teknisk högskola med hela Lunds universitets goda rykte i ryggen. Utbildningarna har hög kvalitet och det finns ett stort kursutbud att välja bland.

Det bästa med utbildningen är helt klart bredden. Det är fokus på matematiken och dess tillämpningar, men för att använda den läser vi också mycket programmering och olika ämnen som vi kan rikta in oss mot såsom ekonomi, signalbehandling och fysikaliska beräkningar. Att det inte bara är matematik gör att man får en insikt om alla de områden där man kan tillämpa sina kunskaper och välja det man tycker är roligast, samtidigt som man aldrig hinner tröttna på det man läser.

Ända sedan lågstadiet så har matematik varit mitt favoritämne i skolan. Jag hade lätt för det och det var roligt. Det ledde mig till att läsa natur på gymnasiet, med extra mycket matte. När det sedan var dags att bestämma sig för vägen efter gymnasiet så visste jag att jag ville läsa matematik på något sätt. Civilingenjör var ett alternativ som verkade bra. Jag fick höra att man kunde göra vad som helst sen. Jag började kolla olika civilingenjörsutbildningar, men inte förrän jag hittade teknisk matematik kändes det rätt. Det var ju precis det här jag ville göra, använda matematiken!