lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils-Karlsson

karin.cherfils-karlsson@lth.lu.se

046–222 37 36

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Programplanerare

Johan Hugosson

johan.hugosson@lth.lu.se

046 - 222 74 95

Besöksadress: E-huset (våning 5), Ole Römers väg 3, Lund

Internationell koordinator

Elna Andersson

elna.andersson@lth.lu.se

046-222 92 45

Besöksadress: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund