lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
tekniskmatematik@kansli.lth.se

Studie- och karriärvägledare

Karin Cherfils Karlsson

Karin Cherfils-Karlsson
karin.cherfils-karlsson@kansli.lth.se

Tel: 046–222 37 36
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen
Allmän mottagning, om du har enkla frågor: onsdagar under läsveckorna klockan 12.00–13.30. Övriga dagar vänligen boka tid via e-post. Glöm inte att vid tidsbokning ange person- och kontaktuppgifter.

Programplanerare

Johan Hugosson
johan.hugosson@kansli.lth.se

Tel: 046–222 74 95
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Niels Christian Overgaard
Niels_Christian.Overgaard@math.lth.se

Tel: 046–222 05 66
Matematikcentrum LTH

Biträdande programledare

Mathias Wallin
mathias.wallin@solid.lth.se
Tel: 046–222 79 94
Hållfasthetslära, Institutionen för byggvetenskaper