lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Idag efterfrågas ofta specialistkompetens i matematik på arbetsmarknaden. Detta var skälet till att LTH för 15 år sedan startade programmet i Teknisk matematik, som är det första av sitt slag i landet.

Som civilingenjör i Teknisk matematik är du eftertraktad och kan få intressanta jobb över ett brett fält av arbetsgivare och branscher.

Du kan också se fram emot ett omväxlande arbete där du utvecklar eller forskar kring avancerade tekniska produkter, system och teori. Den breda träning i matematiska arbetssätt som utbildningen ger dig, kommer att göra dig varaktigt attraktiv på arbetsmarknaden.

Många civilingenjörer teknisk matematik  arbeta i team där de bidrar med matematisk specialistkunskap. För detta är du väl förberedd genom utbildningen den träning i kommunikation och modellering som du fått.

En annan möjlighet är att fortsätta med forskarutbildning. Eftersom den matematiska kompetensen är eftersökt kommer forskning att kunna göras inom ett brett fält av vetenskaper.

Vad jobbar före detta studenter med idag?

Martin Appelgren, Precio Systemutveckling AB, Borlänge

Teknisk Matematik var en mycket givande, utmanade och intressant utbildning som verkligen har utvecklat min problemlösningsförmåga och min analytiska sida. Matematiken fungerade som en röd tråd genom alla ämnesområden och kurser vilket lärde oss att snabbt se mönster och sammanhang. Detta har varit väldigt värdefullt för mig i mitt vardagliga arbete.

Efter att ha arbetet nästan fem år som IT-konsult hos Accenture i Köpenhamn, arbetar jag nu som IT-projektledare hos Trafikverket i Borlänge via konsultbolaget Precio Systemutveckling AB. Trafikverket är en stor och komplex myndighet med flera olika verksamhetsområden. Som projektledare hos IT ansvarar jag för att mina IT projekt blir levererade inom givna budgetar och tidsramar. Det ställer krav på kommunikation, förmåga att planera och organisera samt att vara lösningsorienterad.

En annan positiv fördel med Lund är det fantastiska studielivet. Här finns något för alla och under min studietid engagerade jag mig mycket i både det studiesociala och i det studiepolitiska arbetet. På många sätt var lärdomarna från dessa engagemang minst lika viktiga som själva utbildningen när jag senare kom ut i arbetslivet. Något som är unikt för en studentstad som Lund.

Ellen Grumert, Deloitte, Köpenhamn

Idag arbetar jag som konsult på Deloittes aktuarieavdelning i Köpenhamn. Aktuarie innebär att man arbetar med försäkringar och försäkringsmatematik. Man sysslar mycket med riskhantering och statistik är därför ett centralt ämne. Att arbeta som konsult är ett väldigt varierande arbete med många olika arbetsuppgifter. Man måste hela tiden vara med i utvecklingen av metoder, regler och lagar vilket gör att man utvecklas och lär sig nya saker. Att arbeta i Danmark är annorlunda men också roligt då man får möjligheten att lära sig en ny kultur och ett nytt språk.

Min utbildning, Teknisk matematik, ser jag nu i efterhand främst som en startpunkt och en stor möjlighet till att inrikta sig mot det man vill arbeta med. Om jag skulle summera min utbildning så skulle jag säga att det har gett mig ett kritiskt tänkande och verktyg att använda i verkliga livet för att utvecklas och komma dit jag vill. Självklart har jag också haft otroligt roligt på vägen och jag har träffat många fantastiska människor.

Björn Carlin, Google, Zurich

Jag började ett par månader efter min examen arbeta som Software Engineer på Googles Zürichkontor.

Google använder många avancerade algoritmer för att lösa de unika problem som uppstår när man bygger ett av världens största datasystem: vi har t.ex. ett eget filsystem för att lagra enorma mängder data på ett sätt som tål att både hårddiskar och datorer går sönder, och egna programmeringsspråk som är anpassade för program som körs samtidigt på hundratals datorer.

Matematik, och i synnerhet komplexitetsberäkningar, är A och O för att kunna designa system som effektivt kan utnyttja tusentals datorer. Exempelvis: De flesta metoder som kan söka igenom en handfull dokument för en enda användare är för långsamma för att användas när hundratals miljoner användare vill söka igenom i princip hela internet, blixtsnabbt. En matematisk intuition är ovärderlig för att snabbt kunna avgöra vilka metoder som kan respektive inte kan användas på så stor skala.

Jag arbetar just nu med att optimera användningen av bandbredden som finns i det nätverk som kopplar ihop våra servrar och datacenter, och som ständigt måste utvecklas för att kunna möta växande kapacitetskrav, och som måste tåla att både hårdvara och mjukvara när som helst kan sluta fungera, helst utan att någon användare märker det. I mitt arbete har jag, utöver programmeringskunskaper och komplexitetsberäkningar, främst nytta av algoritmteori, simulering och optimeringsteori.

Martina Lundh, Axis Communications, Lund

Efter min examen i Teknisk matematik fick jag arbete på Axis Communications som utvecklingsingenjör direkt. Axis utvecklar nätverksbaserade övervakningskameror och jag tillhör en grupp kallad ”Imaging competence group”. Gruppens arbetsuppgifter är bland annat utvärdering av sensorer, att utveckla algoritmer för till exempel bildförbättring och att sätta sig in i helt ny teknik. Under de första månaderna har jag lärt mig massor och jag tycker det är väldigt roligt att gå till jobbet varje dag.

Åren på LTH har utvecklat min förmåga att ta in information och det breda kursutbudet på Teknisk matematik har gjort att man verkligen kan läsa det man tycker är mest intressant. Under åren har jag insett att det finns en mängd av tillämpningar där matematik är användbart och de projektkurser vi har haft har varit väldigt givande. Jag kan verkligen rekommendera programmet eftersom det är både kurser i matematik och andra kurser där man får tillämpa sin matematikkunskap.