lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Karriär

Martin Appelgren, Precio Systemutveckling AB, Borlänge

Teknisk Matematik var en mycket givande, utmanade och intressant utbildning som verkligen har utvecklat min problemlösningsförmåga och min analytiska sida. Matematiken fungerade som en röd tråd genom alla ämnesområden och kurser vilket lärde oss att snabbt se mönster och sammanhang. Detta har varit väldigt värdefullt för mig i mitt vardagliga arbete.

Efter att ha arbetet nästan fem år som IT-konsult hos Accenture i Köpenhamn, arbetar jag nu som IT-projektledare hos Trafikverket i Borlänge via konsultbolaget Precio Systemutveckling AB. Trafikverket är en stor och komplex myndighet med flera olika verksamhetsområden. Som projektledare hos IT ansvarar jag för att mina IT projekt blir levererade inom givna budgetar och tidsramar. Det ställer krav på kommunikation, förmåga att planera och organisera samt att vara lösningsorienterad.

En annan positiv fördel med Lund är det fantastiska studielivet. Här finns något för alla och under min studietid engagerade jag mig mycket i både det studiesociala och i det studiepolitiska arbetet. På många sätt var lärdomarna från dessa engagemang minst lika viktiga som själva utbildningen när jag senare kom ut i arbetslivet. Något som är unikt för en studentstad som Lund.