lunduniversity.lu.se

Utbildningen

Matematik genomsyrar vardagslivet, ofta utan att vi tänker på det, med allt från Google och väderprognoser till prissättning av optioner på börsen.

Matematik är teknikens och vetenskapens språk och har alltid varit ett kärnämne för en civilingenjör. Den snabba datorutvecklingen gör att matematiken i dag blivit än viktigare, t ex för att effektivt analysera information och göra simuleringar.

Det finns idag många nya områden, t ex inom bioinformatik, IT, medicin och ekonomi, där det behövs avancerad matematik som ofta ännu inte är färdigutvecklad.

Civilingenjörsutbildningen i teknisk matematik riktar sig till dig som är extra intresserad av matematik och dess tillämpningar. Här läser du mer matematik än på andra civilingenjörsprogram. Programmet är unikt i Sverige och präglas av mottot ”Matematik som teknologi”.

Du får utveckla din problemlösningsförmåga samt din förmåga att arbeta matematiskt med många olika typer av problem, även sådana som från början inte är formulerade i matematiska termer. 

De matematiska ämnena har flera roller i utbildningen. De uppträder både som grundläggande ämnen och som centrala teknikverktyg.

Programmet är uppbyggt av ett obligatoriskt block, specialiseringar, en valfri del och ett examensarbete. Inom det obligatoriska blocket läser du mycket matematiska ämnen och mycket datavetenskap. Samtidigt skaffar du dig en bred bas inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen samt ekonomi.

Kombinationen av dessa ämnen skapar programmets styrka och särart. 

Under din tid som student får du även utveckla din förmåga att använda datorn för matematiskt arbete.

DU läser mycket av utbildning på LTH:s Matematikcentrum, där det finns en mycket bred verksamhet: från teori till ett brett fält av praktiska tillämpningar. Programmet präglas också bland annat av att LTH har en stark verksamhet inom systemteknik. Att LTH är en del av Lunds universitet gör det möjligt för dig som student att också söka dig ut på obanade matematiska tillämpningsområden inom exempelvis biologi, ekonomi och medicin.

Examensbenämning

Civilingenjör i Teknisk matematik

Master of Science in Engineering, Engineering Mathematics

Vill du veta mer om studier och studentliv vid LTH?

Ansökan och behörighet

Ansökan

Ansökningsperioden för hösten 2018 pågår 15 mars-16 april.

Anmälan och antagning - steg för steg på lu.se

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet för det program du söker. 

Mer om grundläggande behörighet på antagning.se

Mer om särskilda behörighetskrav på LTH:s utbildningar

Antagningsstatistik

Antal sökande, antal antagna och antagningspoäng till utbildningen.

Antagningsstatistik för LTH

Antagningspoäng för hela Lunds universitet

Antagning, behörighet

Läs mer om antagning, meritpoäng, områdeskurser, urval.

Antagning och behörighet LTH

Har du inte rätt behörighet? 

Tekniskt basår vänder sig till dig som saknar den särskilda behörigheten för att läsa på teknisk högskola. Godkänt Tekniskt basår ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH, samt behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar.

Tekniskt basår