Teknisk fysik

300 högskolepoäng  •  5 år  •  Civilingenjörsexamen

Du skaffar dig fördjupade kunskaper i något av programmets ämnesområden genom att du läser hälften av dina valfria poäng inom en specialisering.

Några specialiseringar är fokuserade på matematik, t ex finansiell modellering, några på olika delar av fysiken, som exempelvis fotonik eller teoretisk fysik och några är mer teknikorienterade, som medicinsk teknik, programvara eller energisystem. Samtliga specialiseringar ger dig kontakt med ledande forskningsmiljöer.

I Lund finns världsledande forskning inom många områden, som exempelvis nano- och materialvetenskap, matematisk bildanalys, laserfysik och medicinsk teknik.

Utbildningen i teknisk fysik kan tillämpas inom många ämnen och teknikområden, och därför finns det många specialiseringar att välja mellan: