lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Beräkning och simulering

Inom denna specialisering finns en bred bas av generella verktyg för modellering och beräkning för komplexa system och fenomen, vanligt förekommande i naturen och industrin. Specialiseringen skapar möjlighet att från den matematisk-beräkningstekniska sidan profilera sig inom ett brett fält av teknikområden inom t.ex. elektroteknik, maskinteknik, mekanik, kemi, strömning, fysik, byggnadsteknik. 

Mer information om kurserna och länkar till kurshemsidor hittar du här:

Läro- och timplanen F Läro- och timplanen F
    I läro- och timplanen finns kurser inom specialiseringen listade