lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kurser

Under de tre första åren av totalt fem läser du obligatoriska kurser som lägger grunden för hela utbildningen. Ämnena kan delas upp i fysik, matematik och teknikämnen. Den sista kategorin innehåller till exempel mekanik, reglerteknik, elektronik, elektromagnetiska fält och hållbar utveckling.

Efter de tre första åren har du gedigna kunskaper i matematik och modern fysik och har fått nya perspektiv på hur de tillämpas inom olika teknikområden - t ex hur numeriska beräkningar kan användas för att modellera värmeledning eller kvantmekaniska fenomen. Du har också fått insikt i vad teknik är och vilken betydelse den har nationellt och globalt, för enskilda människor såväl som för mänskligheten.

Under de två sista åren väljer du fritt fördjupningskurser i de ämnen som du är intresserad av, dessutom kan du bredda dig med kurser i till exempel språk och ekonomi. Lunds universitet är ett komplett universitet och du kan välja att läsa kurser motsvarande 15 högskolepoäng inom andra delar av universitetet.

Det är vanligt att studenter på programmet tillbringar en eller två terminer utomlands genom ett av universitetets många utbytesprogram.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan utföras vid LTH, vid någon annan högskola eller vid ett företag. Examensarbetet är en av dina viktigaste meriter när du söker jobb.

I läro- och timplanen kan du hitta detaljerad information om kurserna. Klicka på "KS" för att se kursplanen.