lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress
Ole Römers väg 3, Lund/E-huset

Postadress:
Lunds Tekniska Högskola
Utbildningsservice
Box 118
221 00 Lund

E-post
tekniskfysik@kansli.lth.se

Studie- och karriärvägledare

Maria Sörensson

Maria Sörensson
maria.sorensson@kansli.lth.se
Tel: 046–222 08 54
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programplanerare

Johan Hugosson

Johan Hugosson
johan.hugosson@kansli.lth.se
Tel: 046–222 74 95
Besöksadress: E-huset, 5:e våningen

Programledare

Martin Magnusson

Martin Magnusson 
martin.magnusson@ftf.lth.se

Tel: 046–222 14 10
Fasta tillståndets fysik, Fysiska institutionen

Biträdande programledare

Mathias Wallin

Mathias Wallin
mathias.wallin@solid.lth.se
Tel: 046–222 79 94
Hållfasthetslära, Institutionen för byggvetenskaper