lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Sektionerna

Lund har ett vitalt och sprudlande studentliv. Det vet de flesta. Men alla känner inte till det unika studentliv som bara kan upplevas på LTHs campus.

På LTH kretsar mycket av studentlivet kring sektionerna. Det finns elva sektioner av Teknologkåren och de gör allt från att driva kaféer, låna ut bil, ge ut tidningar, utbildningsbevakning, ordna arbetsmarknadsdagar, baler, filmaftnar, karaokekvällar, biljardturneringar och det mesta annat som du kan föreställa dig. Sektionerna har ofta egna lokaler där studenterna kan plugga, värma sin lunch, surfa, spela flipper eller bara umgås. Sektionernas viktigaste funktion vid sidan om studiebevakningen är att skapa gemenskap. Att vara ett andra hem.

Det är också sektionerna som ansvar för nollningen under introduktionen. Nollningen är till för att man snabbt och lätt under underhållande former ska lära känna sina kursare, äldre teknologer och LTH. Nollningen kan se lite olika ut från sektion till sektion – varje sektion har sina egna traditioner. Men i stora drag är nollningen likartad. På LTH är nollningen en tradition med 40 år på nacken.

Sektionerna räknas alltid upp i kronologisk ordning.

F-sektionen
Sektionen för teknisk fysik, teknisk matematik och nanoteknik.

E-sektionen
Sektionen för elektroteknik och medicin och teknik.

M-sektionen
Sektionen för maskinteknik.

V-sektionen
Sektionen för brandingenjör, lantmäteri, riskhantering
och väg- och vattenbyggnadsteknik.

A-sektionen
Sektionen för arkitektur och industridesign.

K-sektionen
Sektionen för kemiteknik och bioteknik.

D-sektionen
Sektionen för datateknik och informations- och
kommunikationsteknik.

Dokt-sektionen
Sektionen för doktorander, forskarutbildning.

Ing-sektionen
Sektionen för högskoleingenjörsutbildningar och tekniskt basår.
Helsingborg.

W-sektionen
Sektionen för Ekosystemteknik

I-sektionen
Sektionen för Industriell ekonomi.