lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Funktionsnedsättning

Du som har ett varaktigt funktionsnedsättning (t ex rörelsehinder, synskada, läs- och skrivsvårigheter) har rätt och möjlighet att få stöd i olika former. Det kan gälla praktiska specialarrangemang vid undervisning och tentamen, mentorstöd, tolkhjälp m.m.
Om du behöver särskilt stöd på grund av funktionshinder, ska du anmäla det redan när du söker till utbildningen. Det krävs planering för att du ska kunna få den hjälp du behöver.

LTH är en del av Lunds universitet. Stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättning samordnas och handläggs av avdelningen för pedagogiskt , som är gemensam för hela universitetet:

Lunds universitets webbplats för att läsa om olika möjligheter till stöd

Där står också hur du gör för att ansöka om hjälp.

LTHs kuratorer fungerar som kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning vid LTH.