lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För dig som vill börja studera ett program

 

Civilingenjör

En civilingenjör utvecklar och använder ny kunskap och teknik. Du kan arbeta med utveckling av nya produkter eller samhällsbyggnad, men även med forskning, projektledning, undervisning eller kommunikation. Oavsett inriktning har alla civilingenjörer förmågan att snabbt hämta in nya kunskaper och kreativt lösa problem – ofta på nya sätt. Svenska civilingenjörer är mycket eftertraktade utomlands.

Lista på alla LTH:s utbildningar

Högskoleingenjör

En högskoleingenjör har solid teknisk kompetens och teoretiskt djup, men är mer praktiskt orienterad. Högskoleingenjörer kan möta olika krav samt lösa problem på ett strukturerat, effektivt och kreativt sätt. Utbildningarna utvecklas i samarbete med näringslivet. Behovet av högskoleingenjörer kommer att växa än de närmaste åren.

Högskoleingenjörutbildningar, LTH

Arkitekt

Om du väljer att bli arkitekt är det sannolikt att du får arbeta med att gestalta byggnader och miljöer som omger oss,såväl övergripande som i minsta detalj. Kanske startar du en egen arkitektbyrå. Numera är arkitektens arbetsfält även vidgat till forskning och utveckling, samhälls- och kretsloppsplanering, fastighetsförvaltning eller projektledning.

Arkitektutbildning på LTH 

Industridesigner

Som industridesigner kan du arbeta med teknisk och konstnärlig utformning av nyttoprodukter, avsedda att tillverkas i serier. Din förmåga att visualisera idéer och kvaliteter kommer väl till pass. Vilken sorts produkter du vill arbeta med är öppet. Några exempel är möbler, inredningsdetaljer, tjänster,förpackningar, transportmedel och verktyg.

Industridesign på LTH 

Brandingenjör

Har du bestämt dig för att bli brandingenjör blir du del av en ännu ganska liten, men exklusiv, skara. Drygt hälften arbetar inom den kommunala räddningstjänsten. De andra har sökt sig till bland annat konsultföretag, statlig verksamhet och till försäkringsbranschen.

Brandingenjörsutbildning på LTH

Livsmedelsteknik  

Samhället behöver personer med stort kunnande om mat och livsmedel. Du som redan har några års erfarenhet av arbete någonstans i livsmedelskedjan har här möjligheter att utvecklas och förbättra din arbetssituation, samtidigt som du kan bidra till utveckling och förbättring av framtidens mat.

Livsmedelsteknisk högskoleutbildning på LTH

Tekniskt basår

Vill du utbilda dig till högskoleingenjör, civilingenjör eller brandingenjör men saknar kurser som krävs för behörighet? Då kan du komplettera dina gymnasiebetyg på Tekniskt basår.

Tekniskt basår