Var och vad kan jag läsa?

LTHs utbytesplatser

Sökbara universitet publiceras i en separat lista i kolumnen till höger i samband med att utlysningen öppnas (oktober för HT-utlysningen, februari för VT-utlysningen). Vilka universitet som är sökbara skiljer sig från år till år.

Global Engineering3
Global Engineering3 (GE3) är ett nätverk för civilingenjörsstudenter som gör det möjligt att söka utbyte vid flera olika universitet världen över. Ansökningsprocessen innebär ett extra steg i form av en extra ansökan till GE3 nätverket.
Läs mer om GE3 här.

University of California
Ansökan är separat och sker genom University of California Study Center. Notera att deadline skiljer sig från LTHs och att det ej är sökbart för A- och ID-studenter. Läs mer om University of California här.

Hur väljer jag universitet?

När du väljer universitet är det viktigt att du förhåller dig till de restriktioner och krav som finns både vid LTH och vid sökbara universitet.

1) LTHs krav och restriktioner

För att få åka på utbyte behöver du förhålla dig till LTHs, samt ditt programs, krav och restriktioner.

Programkrav och tillgodoräknande

  • Kurserna ska omfatta heltidsstudier, det vill säga 30 hp/termin.
  • Utbytesstudierna måste kunna tillgodoräknas inom ditt utbildningsprogram. 
  • Ta hänsyn till vad just ditt program har för krav vad gäller t ex specialisering och antal valfria poäng. Vänd dig till ditt program för frågor.

2) Sökbara universitets krav och restriktioner

Du måste även förhålla dig till krav och restriktioner vid ett potentiellt värduniversitet. Dessa skiljer sig beroende på universitet, så läs noga igenom i listorna över sökbara universitet och på universitetens hemsidor vad som gäller.

Lagstiftning kring sexuell läggning

ilga.org är en webbsida som kartlägger lagstiftning kring sexuell läggning, världen över. Klicka på länken och se vilka länder som kriminaliserar sexuella handlingar av samma kön samt om det finns skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning i det land du vill åka till på utbytesstudier. 

Vart har tidigare studenter åkt?

Nu har vi sammanställt statistik per program, så att du kan se vilket land och universitet tidigare studenter har åkt till de senaste tre läsåren.

Klicka på + tecknet bredvid programmet för att visa länder och universitet. 

LTHs partneruniversitet

Vilka universitet världen över har LTH utbytesavtal med?

Omräkningstabell

Hur många credits motsvarar 30 HP på universitet utanför Europa?

Sidansvarig: webbredaktion@kansli.lth.se | 2018-12-04